Miniature relays, Optimum Range

Có 30 sản phẩm.
Miniature relays, Optimum Range

Dòng relay tính năng cơ bản với dòng điện 3 A đến 12 A: cờ báo trạng thái tiếp điểm (có sẵn), đèn Led báo tạng thái...

Thêm

sản phẩm theo trang

sản phẩm theo trangSẢN XUẤT TỦ BẢNG ĐIỆN

NHÀ THÔNG MINH SMART HOME