Easy9 MCB Cầu dao bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Xem kích thước đầy đủ

Easy9 MCB Cầu dao bảo vệ quá tải và ngắn mạch.

EZ9F34110:Cầu dao bảo vệ quá tải và ngắn mạch Easy9 MCB 1P, 4.5KA, 230V, C curve.

Xem chi tiết

EZ9F34110

300 sản phẩm trong kho

78 100,00 ₫

EZ9F34110: Easy9 MCB 1P, 4.5KA, 230V, C curve.

Dòng điện định mức 10A.

Dòng cắt ngắn mạch 4,5KA.

Dùng để kiểm soát, bảo vệ, quá tải và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng.

Tiêu chuẩn IEC 60898 - 1.

Giá: 78.100VNĐ

CommentsSẢN XUẤT TỦ BẢNG ĐIỆN

NHÀ THÔNG MINH SMART HOME