Easy9 MCB Cầu dao bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Xem kích thước đầy đủ

Easy9 MCB Cầu dao bảo vệ quá tải và ngắn mạch.

EZ9F34320:Cầu dao bảo vệ quá tải và ngắn mạch Easy9 MCB 3P, 4.5KA, 230V, C curve.

Xem chi tiết

EZ9F34320

300 sản phẩm trong kho

361 900,00 ₫

EZ9F34320: Easy9 MCB 3P, 4.5KA, 230V, C curve.

Dòng điện định mức 20A.

Dòng cắt ngắn mạch 4,5KA.

Dùng để kiểm soát, bảo vệ, quá tải và ngắn mạch.

Tiêu chuẩn IEC 60898 - 1.

Giá: 361.900VNĐ

CommentsSẢN XUẤT TỦ BẢNG ĐIỆN

NHÀ THÔNG MINH SMART HOME