Công tắc 3031M1_2M_F Xem kích thước đầy đủ

Công tắc 3031M1_2M_F

Công tắc 3031M1_2M_F là sản phẩm thuộc Sê ri Concept của Schneider, công tắc điện một chiều, hai chiều

Xem chi tiết

10 sản phẩm trong kho

47 300,00 ₫

Công tắc 3031M1_2M_F là sản phẩm thuộc Sê ri Concept của Schneider, công tắc điện một chiều, hai chiều

3031M1_2M_F_G19: Công tắc 1 chiều có dạ quang, size M

Giá: 47.300 VNĐ

3031M2_3M_F_G19: Công tắc 2 chiều có dạ quang, size M

Giá: 63.800 VNĐ

Comments

8 other products in the same category:SẢN XUẤT TỦ BẢNG ĐIỆN

NHÀ THÔNG MINH SMART HOME