CT Current Transformer
CT Current Transformer

CT Current Transformer Có 33 sản phẩm

mỗi trang
Showing 1 - 25 of 33 items
 • 40,467,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, sản phẩm của Schneider, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414, chuyên cung cấp các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, viễn thông với giá cả hợp lý

  40,467,000 ₫
  In Stock
 • 35,781,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, sản phẩm của Schneider, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414, chuyên cung cấp các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, viễn thông với giá cả hợp lý

  35,781,000 ₫
  In Stock
 • 9,657,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, sản phẩm của Schneider, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414, chuyên cung cấp các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, viễn thông với giá cả hợp lý

  9,657,000 ₫
  In Stock
 • 5,835,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, sản phẩm của Schneider, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414, chuyên cung cấp các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, viễn thông với giá cả hợp lý

  5,835,000 ₫
  In Stock
 • 5,097,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, sản phẩm của Schneider, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414, chuyên cung cấp các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, viễn thông với giá cả hợp lý

  5,097,000 ₫
  In Stock
 • 5,097,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, sản phẩm của Schneider, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414, chuyên cung cấp các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, viễn thông với giá cả hợp lý

  5,097,000 ₫
  In Stock
 • 4,947,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, sản phẩm của Schneider, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414, chuyên cung cấp các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, viễn thông với giá cả hợp lý

  4,947,000 ₫
  In Stock
 • 4,373,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, sản phẩm của Schneider, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414, chuyên cung cấp các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, viễn thông với giá cả hợp lý

  4,373,000 ₫
  In Stock
 • 4,047,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, sản phẩm của Schneider, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414, chuyên cung cấp các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, viễn thông với giá cả hợp lý

  4,047,000 ₫
  In Stock
 • 3,099,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, sản phẩm của Schneider, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414, chuyên cung cấp các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, viễn thông với giá cả hợp lý

  3,099,000 ₫
  In Stock
 • 2,807,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, sản phẩm của Schneider, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414, chuyên cung cấp các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, viễn thông với giá cả hợp lý

  2,807,000 ₫
  In Stock
 • 3,948,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, sản phẩm của Schneider, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414, chuyên cung cấp các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, viễn thông với giá cả hợp lý

  3,948,000 ₫
  In Stock
 • 2,807,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, sản phẩm của Schneider, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414, chuyên cung cấp các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, viễn thông với giá cả hợp lý

  2,807,000 ₫
  In Stock
 • 2,592,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, sản phẩm của Schneider, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414, chuyên cung cấp các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, viễn thông với giá cả hợp lý

  2,592,000 ₫
  In Stock
 • 2,185,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, sản phẩm của Schneider, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414, chuyên cung cấp các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, viễn thông với giá cả hợp lý

  2,185,000 ₫
  In Stock
 • 1,926,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, sản phẩm của Schneider, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414, chuyên cung cấp các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, viễn thông với giá cả hợp lý

  1,926,000 ₫
  In Stock
 • 1,946,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, sản phẩm của Schneider, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414, chuyên cung cấp các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, viễn thông với giá cả hợp lý

  1,946,000 ₫
  In Stock
 • 1,926,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, dòng điện thứ cấp: 5A, điện áp tối đa: 720 V, tần số: 50 Hz/60 Hz, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, nhiệt đới hóa: -25 °C đến +60 °C, độ ẩm > 95 %, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414

  1,926,000 ₫
  In Stock
 • 1,626,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, dòng điện thứ cấp: 5A, điện áp tối đa: 720 V, tần số: 50 Hz/60 Hz, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, nhiệt đới hóa: -25 °C đến +60 °C, độ ẩm > 95 %, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414

  1,626,000 ₫
  In Stock
 • 1,854,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, dòng điện thứ cấp: 5A, điện áp tối đa: 720 V, tần số: 50 Hz/60 Hz, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, nhiệt đới hóa: -25 °C đến +60 °C, độ ẩm > 95 %, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414

  1,854,000 ₫
  In Stock
 • 1,502,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, dòng điện thứ cấp: 5A, điện áp tối đa: 720 V, tần số: 50 Hz/60 Hz, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, nhiệt đới hóa: -25 °C đến +60 °C, độ ẩm > 95 %, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414

  1,502,000 ₫
  In Stock
 • 1,926,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, dòng điện thứ cấp: 5A, điện áp tối đa: 720 V, tần số: 50 Hz/60 Hz, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, nhiệt đới hóa: -25 °C đến +60 °C, độ ẩm > 95 %, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414

  1,926,000 ₫
  In Stock
 • 1,447,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, dòng điện thứ cấp: 5A, điện áp tối đa: 720 V, tần số: 50 Hz/60 Hz, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, nhiệt đới hóa: -25 °C đến +60 °C, độ ẩm > 95 %, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414

  1,447,000 ₫
  In Stock
 • 1,926,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, dòng điện thứ cấp: 5A, điện áp tối đa: 720 V, tần số: 50 Hz/60 Hz, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, nhiệt đới hóa: -25 °C đến +60 °C, độ ẩm > 95 %, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414

  1,926,000 ₫
  In Stock
 • 1,261,000 ₫ In Stock

  CT Current Transformer sử dụng để đo dòng điện xoay chiều, dòng điện thứ cấp: 5A, điện áp tối đa: 720 V, tần số: 50 Hz/60 Hz, cấp chính xác: từ 0.5 đến 3, nhiệt đới hóa: -25 °C đến +60 °C, độ ẩm > 95 %, tiêu chuẩn IEC 60044-1 và VDE 0414

  1,261,000 ₫
  In Stock
Showing 1 - 25 of 33 items