TeSys phụ kiện cho LC1D
Dùng cho khởi động từ bình thường và khởi động đảo, các loại tiếp điểm phụ và thiết bị đầu nối, thiết bị cho lắp đặt khởi động từ đảo.

TeSys phụ kiện cho LC1D Có 46 sản phẩm

mỗi trang
Showing 1 - 25 of 46 items
 • 5,667,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D công tắc tơ chuyên dụng cho đóng cắt tụ bù, sử dụng cho các tủ điện bù hệ số công suất, kết nối trực tiếp với hệ thống không cần cuộn kháng cân bằng, để bảo vệ ngắn mạch cần phải sử dụng thêm cầu chì loại gG với dòng điện danh định từ 1.7 đến 2ln

  5,667,000 ₫
  In Stock
 • 4,927,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D công tắc tơ chuyên dụng cho đóng cắt tụ bù, sử dụng cho các tủ điện bù hệ số công suất, kết nối trực tiếp với hệ thống không cần cuộn kháng cân bằng, để bảo vệ ngắn mạch cần phải sử dụng thêm cầu chì loại gG với dòng điện danh định từ 1.7 đến 2ln

  4,927,000 ₫
  In Stock
 • 4,353,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D công tắc tơ chuyên dụng cho đóng cắt tụ bù, sử dụng cho các tủ điện bù hệ số công suất, kết nối trực tiếp với hệ thống không cần cuộn kháng cân bằng, để bảo vệ ngắn mạch cần phải sử dụng thêm cầu chì loại gG với dòng điện danh định từ 1.7 đến 2ln

  4,353,000 ₫
  In Stock
 • 3,203,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D công tắc tơ chuyên dụng cho đóng cắt tụ bù, sử dụng cho các tủ điện bù hệ số công suất, kết nối trực tiếp với hệ thống không cần cuộn kháng cân bằng, để bảo vệ ngắn mạch cần phải sử dụng thêm cầu chì loại gG với dòng điện danh định từ 1.7 đến 2ln

  3,203,000 ₫
  In Stock
 • 3,203,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D công tắc tơ chuyên dụng cho đóng cắt tụ bù, sử dụng cho các tủ điện bù hệ số công suất, kết nối trực tiếp với hệ thống không cần cuộn kháng cân bằng, để bảo vệ ngắn mạch cần phải sử dụng thêm cầu chì loại gG với dòng điện danh định từ 1.7 đến 2ln

  3,203,000 ₫
  In Stock
 • 2,875,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D công tắc tơ chuyên dụng cho đóng cắt tụ bù, sử dụng cho các tủ điện bù hệ số công suất, kết nối trực tiếp với hệ thống không cần cuộn kháng cân bằng, để bảo vệ ngắn mạch cần phải sử dụng thêm cầu chì loại gG với dòng điện danh định từ 1.7 đến 2ln

  2,875,000 ₫
  In Stock
 • 2,875,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D công tắc tơ chuyên dụng cho đóng cắt tụ bù, sử dụng cho các tủ điện bù hệ số công suất, kết nối trực tiếp với hệ thống không cần cuộn kháng cân bằng, để bảo vệ ngắn mạch cần phải sử dụng thêm cầu chì loại gG với dòng điện danh định từ 1.7 đến 2ln

  2,875,000 ₫
  In Stock
 • 2,382,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D công tắc tơ chuyên dụng cho đóng cắt tụ bù, sử dụng cho các tủ điện bù hệ số công suất, kết nối trực tiếp với hệ thống không cần cuộn kháng cân bằng, để bảo vệ ngắn mạch cần phải sử dụng thêm cầu chì loại gG với dòng điện danh định từ 1.7 đến 2ln

  2,382,000 ₫
  In Stock
 • 2,382,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D công tắc tơ chuyên dụng cho đóng cắt tụ bù, sử dụng cho các tủ điện bù hệ số công suất, kết nối trực tiếp với hệ thống không cần cuộn kháng cân bằng, để bảo vệ ngắn mạch cần phải sử dụng thêm cầu chì loại gG với dòng điện danh định từ 1.7 đến 2ln

  2,382,000 ₫
  In Stock
 • 1,972,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D công tắc tơ chuyên dụng cho đóng cắt tụ bù, sử dụng cho các tủ điện bù hệ số công suất, kết nối trực tiếp với hệ thống không cần cuộn kháng cân bằng, để bảo vệ ngắn mạch cần phải sử dụng thêm cầu chì loại gG với dòng điện danh định từ 1.7 đến 2ln

  1,972,000 ₫
  In Stock
 • 1,972,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D công tắc tơ chuyên dụng cho đóng cắt tụ bù, sử dụng cho các tủ điện bù hệ số công suất, kết nối trực tiếp với hệ thống không cần cuộn kháng cân bằng, để bảo vệ ngắn mạch cần phải sử dụng thêm cầu chì loại gG với dòng điện danh định từ 1.7 đến 2ln

  1,972,000 ₫
  In Stock
 • 405,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D RC circuits, điện trở, tụ điện, khối tiếp điểm phụ tức thời, khối tiếp điểm phụ có thời gian trễ được kết nối bằng vít... Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm Contactors, TeSys và các phụ kiện kết nối, sản phẩm của Schneider

  405,000 ₫
  In Stock
 • 315,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D RC circuits, điện trở, tụ điện, khối tiếp điểm phụ tức thời, khối tiếp điểm phụ có thời gian trễ được kết nối bằng vít... Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm Contactors, TeSys và các phụ kiện kết nối, sản phẩm của Schneider

  315,000 ₫
  In Stock
 • 374,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D RC circuits, điện trở, tụ điện, khối tiếp điểm phụ tức thời, khối tiếp điểm phụ có thời gian trễ được kết nối bằng vít... Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm Contactors, TeSys và các phụ kiện kết nối, sản phẩm của Schneider

  374,000 ₫
  In Stock
 • 348,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D RC circuits, điện trở, tụ điện, khối tiếp điểm phụ tức thời, khối tiếp điểm phụ có thời gian trễ được kết nối bằng vít... Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm Contactors, TeSys và các phụ kiện kết nối, sản phẩm của Schneider

  348,000 ₫
  In Stock
 • 174,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D RC circuits, điện trở, tụ điện, khối tiếp điểm phụ tức thời, khối tiếp điểm phụ có thời gian trễ được kết nối bằng vít... Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm Contactors, TeSys và các phụ kiện kết nối, sản phẩm của Schneider

  174,000 ₫
  In Stock
 • 196,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D RC circuits, điện trở, tụ điện, khối tiếp điểm phụ tức thời, khối tiếp điểm phụ có thời gian trễ được kết nối bằng vít... Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm Contactors, TeSys và các phụ kiện kết nối, sản phẩm của Schneider

  196,000 ₫
  In Stock
 • 977,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D khối tiếp điểm phụ có thời gian trễ được kết nối bằng vít, được thiết kế gắng cố định trên công tắc tơ đảm bảo cho việc vận hành an toàn và ổn định. Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm Contactors và các phụ kiện đi kèm

  977,000 ₫
  In Stock
 • 819,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D khối tiếp điểm phụ có thời gian trễ được kết nối bằng vít, được thiết kế gắng cố định trên công tắc tơ đảm bảo cho việc vận hành an toàn và ổn định. Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm Contactors và các phụ kiện đi kèm

  819,000 ₫
  In Stock
 • 819,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D khối tiếp điểm phụ có thời gian trễ được kết nối bằng vít, được thiết kế gắng cố định trên công tắc tơ đảm bảo cho việc vận hành an toàn và ổn định. Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm Contactors và các phụ kiện đi kèm

  819,000 ₫
  In Stock
 • 940,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D khối tiếp điểm phụ có thời gian trễ được kết nối bằng vít, được thiết kế gắng cố định trên công tắc tơ đảm bảo cho việc vận hành an toàn và ổn định. Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm Contactors và các phụ kiện đi kèm

  940,000 ₫
  In Stock
 • 977,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D khối tiếp điểm phụ có thời gian trễ được kết nối bằng vít, được thiết kế gắng cố định trên công tắc tơ đảm bảo cho việc vận hành an toàn và ổn định. Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm Contactors và các phụ kiện đi kèm

  977,000 ₫
  In Stock
 • 819,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D khối tiếp điểm phụ có thời gian trễ được kết nối bằng vít, được thiết kế gắng cố định trên công tắc tơ đảm bảo cho việc vận hành an toàn và ổn định. Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm Contactors và các phụ kiện đi kèm

  819,000 ₫
  In Stock
 • 819,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D khối tiếp điểm phụ có thời gian trễ được kết nối bằng vít, được thiết kế gắng cố định trên công tắc tơ đảm bảo cho việc vận hành an toàn và ổn định. Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm Contactors và các phụ kiện đi kèm

  819,000 ₫
  In Stock
 • 1,173,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho LC1D linh kiện phụ tùng để lắp ráp đảo chiều tiếp xúc, dùng cho khởi động từ bình thường và khởi động đảo, các loại tiếp điểm phụ và thiết bị đầu nối, thiết bị cho lắp đặt khởi động từ đảo, sử dụng cho các thiết bị nối bằng vít kẹp

  1,173,000 ₫
  In Stock
Showing 1 - 25 of 46 items