K & F Range Contactor
Relay nhiệt cho khởi động từ loại K & F: - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K & F - Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha - Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực - Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP

K & F Range Contactor Có 22 sản phẩm

Showing 1 - 22 of 22 items
Showing 1 - 22 of 22 items