TeSys EOCR - LT47 & LR97
Relay bảo vệ nhiệt điện tử, reset tự động hoặc bằng tay, bảo vệ quá dòng điện với chức năng ngắt có chỉ thị, hiệu chỉnh được thời gian khởi động (thời gian D), hiệu chỉnh được thời gian chịu quá tải lặp lại (thời gian O)

TeSys EOCR - LT47 & LR97 Có 40 sản phẩm

mỗi trang
Showing 1 - 25 of 40 items
Showing 1 - 25 of 40 items