Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng XVM/XVC
Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 45mm, bảo vệ chống giật theo tiêu chuẩn quốc tê: IEC 61140, IEC 60947-1 và IEC 60947-5-1, điện áp tiêu thụ: 24VAC/DC, 120VAC, 230VAC, từ 2-4 phần tử, có chỉ định phần tử cảnh báo.

Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng XVM/XVC Có 39 sản phẩm

mỗi trang
Showing 1 - 25 of 39 items
 • 10,840,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 60mm cung cấp các loại đèn tín hiệu, đèn cảnh báo nhiều tầng, từ 2-4 tín hiệu màu sắc, ánh sáng đèn ổn định, loại có còi báo hiệu hoặc không, mức độ bảo vệ IP54, bảo vệ chống giật theo tiêu chuẩn quốc tế: IEC 61140, IEC 60947-1 và IEC 60947-5-1

  10,840,000 ₫
  In Stock
 • 10,017,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 60mm cung cấp các loại đèn tín hiệu, đèn cảnh báo nhiều tầng, từ 2-4 tín hiệu màu sắc, ánh sáng đèn ổn định, loại có còi báo hiệu hoặc không, mức độ bảo vệ IP54, bảo vệ chống giật theo tiêu chuẩn quốc tế: IEC 61140, IEC 60947-1 và IEC 60947-5-1

  10,017,000 ₫
  In Stock
 • 9,210,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 60mm cung cấp các loại đèn tín hiệu, đèn cảnh báo nhiều tầng, từ 2-4 tín hiệu màu sắc, ánh sáng đèn ổn định, loại có còi báo hiệu hoặc không, mức độ bảo vệ IP54, bảo vệ chống giật theo tiêu chuẩn quốc tế: IEC 61140, IEC 60947-1 và IEC 60947-5-1

  9,210,000 ₫
  In Stock
 • 8,401,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 60mm cung cấp các loại đèn tín hiệu, đèn cảnh báo nhiều tầng, từ 2-4 tín hiệu màu sắc, ánh sáng đèn ổn định, loại có còi báo hiệu hoặc không, mức độ bảo vệ IP54, bảo vệ chống giật theo tiêu chuẩn quốc tế: IEC 61140, IEC 60947-1 và IEC 60947-5-1

  8,401,000 ₫
  In Stock
 • 7,559,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 60mm cung cấp các loại đèn tín hiệu, đèn cảnh báo nhiều tầng, từ 2-4 tín hiệu màu sắc, ánh sáng đèn ổn định, loại có còi báo hiệu hoặc không, mức độ bảo vệ IP54, bảo vệ chống giật theo tiêu chuẩn quốc tế: IEC 61140, IEC 60947-1 và IEC 60947-5-1

  7,559,000 ₫
  In Stock
 • 8,205,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 60mm cung cấp các loại đèn tín hiệu, đèn cảnh báo nhiều tầng, từ 2-4 tín hiệu màu sắc, ánh sáng đèn ổn định, loại có còi báo hiệu hoặc không, mức độ bảo vệ IP54, bảo vệ chống giật theo tiêu chuẩn quốc tế: IEC 61140, IEC 60947-1 và IEC 60947-5-1

  8,205,000 ₫
  In Stock
 • 7,204,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 60mm cung cấp các loại đèn tín hiệu, đèn cảnh báo nhiều tầng, từ 2-4 tín hiệu màu sắc, ánh sáng đèn ổn định, loại có còi báo hiệu hoặc không, mức độ bảo vệ IP54, bảo vệ chống giật theo tiêu chuẩn quốc tế: IEC 61140, IEC 60947-1 và IEC 60947-5-1

  7,204,000 ₫
  In Stock
 • 6,189,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 60mm cung cấp các loại đèn tín hiệu, đèn cảnh báo nhiều tầng, từ 2-4 tín hiệu màu sắc, ánh sáng đèn ổn định, loại có còi báo hiệu hoặc không, mức độ bảo vệ IP54, bảo vệ chống giật theo tiêu chuẩn quốc tế: IEC 61140, IEC 60947-1 và IEC 60947-5-1

  6,189,000 ₫
  In Stock
 • 5,177,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 60mm cung cấp các loại đèn tín hiệu, đèn cảnh báo nhiều tầng, từ 2-4 tín hiệu màu sắc, ánh sáng đèn ổn định, loại có còi báo hiệu hoặc không, mức độ bảo vệ IP54, bảo vệ chống giật theo tiêu chuẩn quốc tế: IEC 61140, IEC 60947-1 và IEC 60947-5-1

  5,177,000 ₫
  In Stock
 • 4,159,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 60mm cung cấp các loại đèn tín hiệu, đèn cảnh báo nhiều tầng, từ 2-4 tín hiệu màu sắc, ánh sáng đèn ổn định, loại có còi báo hiệu hoặc không, mức độ bảo vệ IP54, bảo vệ chống giật theo tiêu chuẩn quốc tế: IEC 61140, IEC 60947-1 và IEC 60947-5-1

  4,159,000 ₫
  In Stock
 • 7,220,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 60mm đèn phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, với nhiều tầng màu sắc khác nhau, các tầng có thể dễ dàng tháo lắp, thay thế khi bị hư hỏng, sử dụng đèn led hoặc đèn sợi đốt, điện áp 24 VAC/DC đến 100-240V AC.

  7,220,000 ₫
  In Stock
 • 6,255,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 60mm đèn phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, với nhiều tầng màu sắc khác nhau, các tầng có thể dễ dàng tháo lắp, thay thế khi bị hư hỏng, sử dụng đèn led hoặc đèn sợi đốt, điện áp 24 VAC/DC đến 100-240V AC.

  6,255,000 ₫
  In Stock
 • 5,293,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 60mm đèn phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, với nhiều tầng màu sắc khác nhau, các tầng có thể dễ dàng tháo lắp, thay thế khi bị hư hỏng, sử dụng đèn led hoặc đèn sợi đốt, điện áp 24 VAC/DC đến 100-240V AC.

  5,293,000 ₫
  In Stock
 • 4,338,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 60mm đèn phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, với nhiều tầng màu sắc khác nhau, các tầng có thể dễ dàng tháo lắp, thay thế khi bị hư hỏng, sử dụng đèn led hoặc đèn sợi đốt, điện áp 24 VAC/DC đến 100-240V AC.

  4,338,000 ₫
  In Stock
 • 3,370,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 60mm đèn phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, với nhiều tầng màu sắc khác nhau, các tầng có thể dễ dàng tháo lắp, thay thế khi bị hư hỏng, sử dụng đèn led hoặc đèn sợi đốt, điện áp 24 VAC/DC đến 100-240V AC.

  3,370,000 ₫
  In Stock
 • 9,373,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 40mm đèn phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, với nhiều tầng màu sắc khác nhau, các tầng có thể dễ dàng tháo lắp, thay thế khi bị hư hỏng, sử dụng đèn led hoặc đèn sợi đốt, điện áp 24 VAC/DC đến 100-240V AC.

  9,373,000 ₫
  In Stock
 • 8,635,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 40mm đèn phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, với nhiều tầng màu sắc khác nhau, các tầng có thể dễ dàng tháo lắp, thay thế khi bị hư hỏng, sử dụng đèn led hoặc đèn sợi đốt, điện áp 24 VAC/DC đến 100-240V AC.

  8,635,000 ₫
  In Stock
 • 7,924,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 40mm đèn phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, với nhiều tầng màu sắc khác nhau, các tầng có thể dễ dàng tháo lắp, thay thế khi bị hư hỏng, sử dụng đèn led hoặc đèn sợi đốt, điện áp 24 VAC/DC đến 100-240V AC.

  7,924,000 ₫
  In Stock
 • 7,416,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 40mm đèn phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, với nhiều tầng màu sắc khác nhau, các tầng có thể dễ dàng tháo lắp, thay thế khi bị hư hỏng, sử dụng đèn led hoặc đèn sợi đốt, điện áp 24 VAC/DC đến 100-240V AC.

  7,416,000 ₫
  In Stock
 • 6,736,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 40mm đèn phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, với nhiều tầng màu sắc khác nhau, các tầng có thể dễ dàng tháo lắp, thay thế khi bị hư hỏng, sử dụng đèn led hoặc đèn sợi đốt, điện áp 24 VAC/DC đến 100-240V AC.

  6,736,000 ₫
  In Stock
 • 5,844,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 40mm đèn phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, với nhiều tầng màu sắc khác nhau, các tầng có thể dễ dàng tháo lắp, thay thế khi bị hư hỏng, sử dụng đèn led hoặc đèn sợi đốt, điện áp 24 VAC/DC đến 100-240V AC.

  5,844,000 ₫
  In Stock
 • 5,081,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 40mm đèn phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, với nhiều tầng màu sắc khác nhau, các tầng có thể dễ dàng tháo lắp, thay thế khi bị hư hỏng, sử dụng đèn led hoặc đèn sợi đốt, điện áp 24 VAC/DC đến 100-240V AC.

  5,081,000 ₫
  In Stock
 • 4,343,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 40mm đèn phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, với nhiều tầng màu sắc khác nhau, các tầng có thể dễ dàng tháo lắp, thay thế khi bị hư hỏng, sử dụng đèn led hoặc đèn sợi đốt, điện áp 24 VAC/DC đến 100-240V AC.

  4,343,000 ₫
  In Stock
 • 3,776,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 40mm đèn phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, với nhiều tầng màu sắc khác nhau, các tầng có thể dễ dàng tháo lắp, thay thế khi bị hư hỏng, sử dụng đèn led hoặc đèn sợi đốt, điện áp 24 VAC/DC đến 100-240V AC.

  3,776,000 ₫
  In Stock
 • 3,147,000 ₫ In Stock

  Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 40mm đèn phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, với nhiều tầng màu sắc khác nhau, các tầng có thể dễ dàng tháo lắp, thay thế khi bị hư hỏng, sử dụng đèn led hoặc đèn sợi đốt, điện áp 24 VAC/DC đến 100-240V AC.

  3,147,000 ₫
  In Stock
Showing 1 - 25 of 39 items