Giới thiệu

New Products

Công tắc hành trình XC
Công tắc hành trình, dùng phát hiện các vật thể có tiếp xúc, nhiều dạng tiếp xúc, phù hợp cho nhiều dạng ứng dụng, cấp độ bảo vệ: IP 54, tiếp điểm ngõ ra: 1N/O, 1N/C, độ bền cơ khí: 10 triệu lần thao tác.

Công tắc hành trình XC There are 93 products.

per page
Showing 1 - 12 of 93 items
 • 1,363,000 ₫ In Stock

  Công tắc hành trình Schneider có chức năng đóng mở mạch điện, được dùng nhiều trong các dây chuyền tự động. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại công tắc hành trình 2 tiếp điểm 1N/C + 1N/O, cấp độ bảo vệ IP 54, độ bền cơ khí: 10 triệu lần thao tác.

  1,363,000 ₫
  In Stock
 • 1,488,000 ₫ In Stock

  Công tắc hành trình Schneider có chức năng đóng mở mạch điện, được dùng nhiều trong các dây chuyền tự động. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại công tắc hành trình 2 tiếp điểm 1N/C + 1N/O, cấp độ bảo vệ IP 54, độ bền cơ khí: 10 triệu lần thao tác.

  1,488,000 ₫
  In Stock
 • 1,655,000 ₫ In Stock

  Công tắc hành trình Schneider có chức năng đóng mở mạch điện, được dùng nhiều trong các dây chuyền tự động. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại công tắc hành trình 2 tiếp điểm 1N/C + 1N/O, cấp độ bảo vệ IP 54, độ bền cơ khí: 10 triệu lần thao tác.

  1,655,000 ₫
  In Stock
 • 1,531,000 ₫ In Stock

  Công tắc hành trình Schneider có chức năng đóng mở mạch điện, được dùng nhiều trong các dây chuyền tự động. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại công tắc hành trình 2 tiếp điểm 1N/C + 1N/O, cấp độ bảo vệ IP 54, độ bền cơ khí: 10 triệu lần thao tác.

  1,531,000 ₫
  In Stock
 • 1,500,000 ₫ In Stock

  Công tắc hành trình Schneider có chức năng đóng mở mạch điện, được dùng nhiều trong các dây chuyền tự động. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại công tắc hành trình 2 tiếp điểm 1N/C + 1N/O, cấp độ bảo vệ IP 54, độ bền cơ khí: 10 triệu lần thao tác.

  1,500,000 ₫
  In Stock
 • 1,456,000 ₫ In Stock

  Công tắc hành trình Schneider có chức năng đóng mở mạch điện, được dùng nhiều trong các dây chuyền tự động. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại công tắc hành trình 2 tiếp điểm 1N/C + 1N/O, cấp độ bảo vệ IP 54, độ bền cơ khí: 10 triệu lần thao tác.

  1,456,000 ₫
  In Stock
 • 1,298,000 ₫ In Stock

  Công tắc hành trình Schneider có chức năng đóng mở mạch điện, được dùng nhiều trong các dây chuyền tự động. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại công tắc hành trình 2 tiếp điểm 1N/C + 1N/O, cấp độ bảo vệ IP 54, độ bền cơ khí: 10 triệu lần thao tác.

  1,298,000 ₫
  In Stock
 • 1,417,000 ₫ In Stock

  Công tắc hành trình Schneider có chức năng đóng mở mạch điện, được dùng nhiều trong các dây chuyền tự động. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại công tắc hành trình 2 tiếp điểm 1N/C + 1N/O, cấp độ bảo vệ IP 54, độ bền cơ khí: 10 triệu lần thao tác.

  1,417,000 ₫
  In Stock
 • 1,577,000 ₫ In Stock

  Công tắc hành trình Schneider có chức năng đóng mở mạch điện, được dùng nhiều trong các dây chuyền tự động. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại công tắc hành trình 2 tiếp điểm 1N/C + 1N/O, cấp độ bảo vệ IP 54, độ bền cơ khí: 10 triệu lần thao tác.

  1,577,000 ₫
  In Stock
 • 1,458,000 ₫ In Stock

  Công tắc hành trình Schneider có chức năng đóng mở mạch điện, được dùng nhiều trong các dây chuyền tự động. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại công tắc hành trình 2 tiếp điểm 1N/C + 1N/O, cấp độ bảo vệ IP 54, độ bền cơ khí: 10 triệu lần thao tác.

  1,458,000 ₫
  In Stock
 • 1,428,000 ₫ In Stock

  Công tắc hành trình Schneider có chức năng đóng mở mạch điện, được dùng nhiều trong các dây chuyền tự động. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại công tắc hành trình 2 tiếp điểm 1N/C + 1N/O, cấp độ bảo vệ IP 54, độ bền cơ khí: 10 triệu lần thao tác.

  1,428,000 ₫
  In Stock
 • 1,387,000 ₫ In Stock

  Công tắc hành trình Schneider có chức năng đóng mở mạch điện, được dùng nhiều trong các dây chuyền tự động. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại công tắc hành trình 2 tiếp điểm 1N/C + 1N/O, cấp độ bảo vệ IP 54, độ bền cơ khí: 10 triệu lần thao tác.

  1,387,000 ₫
  In Stock
Showing 1 - 12 of 93 items