Giới thiệu

New Products

Twido and M238 PLC
Bộ điều khiển lập trình PLC Twido kích thước rất gọn, thiết kế đặc biệt cho các hệ thông điều khiển loại nhỏ và các máy móc không phức tạp, với khả năng kết nối vào nhiều mạng truyền thông, đa năng với ba dòng sản phẩm (Compact, Modular and Extreme) và nhiều lọai I/O,Twido và phần mềm TwidoSuite kèm theo cung cấp giải pháp gọn gàng và tinh xảo c...
Bộ điều khiển lập trình PLC Twido kích thước rất gọn, thiết kế đặc biệt cho các hệ thông điều khiển loại nhỏ và các máy móc không phức tạp, với khả năng kết nối vào nhiều mạng truyền thông, đa năng với ba dòng sản phẩm (Compact, Modular and Extreme) và nhiều lọai I/O,Twido và phần mềm TwidoSuite kèm theo cung cấp giải pháp gọn gàng và tinh xảo cho tất cả các nhu cầu điều khiển của bạn.
More

Twido and M238 PLC There are 66 products.

per page
Showing 1 - 12 of 66 items
 • 693,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho M238 với bốn dòng sản phẩm khác nhau về điện áp, giao tiếp sẽ tối ưu hóa cho việc lựa chọn phù hợp, M238 có tích hợp sẳn cổng giao tiếp RS232/ RS485/ Can Open và có module để kết nối vào nhiều mạng truyền thông khác: Ethernet Modbus/TCP, Profibus DP, DeviceNet, etc.

  693,000 ₫
  In Stock
 • 836,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho M238 với bốn dòng sản phẩm khác nhau về điện áp, giao tiếp sẽ tối ưu hóa cho việc lựa chọn phù hợp, M238 có tích hợp sẳn cổng giao tiếp RS232/ RS485/ Can Open và có module để kết nối vào nhiều mạng truyền thông khác: Ethernet Modbus/TCP, Profibus DP, DeviceNet, etc.

  836,000 ₫
  In Stock
 • 719,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho M238 với bốn dòng sản phẩm khác nhau về điện áp, giao tiếp sẽ tối ưu hóa cho việc lựa chọn phù hợp, M238 có tích hợp sẳn cổng giao tiếp RS232/ RS485/ Can Open và có module để kết nối vào nhiều mạng truyền thông khác: Ethernet Modbus/TCP, Profibus DP, DeviceNet, etc.

  719,000 ₫
  In Stock
 • 754,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho M238 với bốn dòng sản phẩm khác nhau về điện áp, giao tiếp sẽ tối ưu hóa cho việc lựa chọn phù hợp, M238 có tích hợp sẳn cổng giao tiếp RS232/ RS485/ Can Open và có module để kết nối vào nhiều mạng truyền thông khác: Ethernet Modbus/TCP, Profibus DP, DeviceNet, etc.

  754,000 ₫
  In Stock
 • 2,234,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho M238 với bốn dòng sản phẩm khác nhau về điện áp, giao tiếp sẽ tối ưu hóa cho việc lựa chọn phù hợp, M238 có tích hợp sẳn cổng giao tiếp RS232/ RS485/ Can Open và có module để kết nối vào nhiều mạng truyền thông khác: Ethernet Modbus/TCP, Profibus DP, DeviceNet, etc.

  2,234,000 ₫
  In Stock
 • 259,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho M238 với bốn dòng sản phẩm khác nhau về điện áp, giao tiếp sẽ tối ưu hóa cho việc lựa chọn phù hợp, M238 có tích hợp sẳn cổng giao tiếp RS232/ RS485/ Can Open và có module để kết nối vào nhiều mạng truyền thông khác: Ethernet Modbus/TCP, Profibus DP, DeviceNet, etc.

  259,000 ₫
  In Stock
 • 440,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho M238 với bốn dòng sản phẩm khác nhau về điện áp, giao tiếp sẽ tối ưu hóa cho việc lựa chọn phù hợp, M238 có tích hợp sẳn cổng giao tiếp RS232/ RS485/ Can Open và có module để kết nối vào nhiều mạng truyền thông khác: Ethernet Modbus/TCP, Profibus DP, DeviceNet, etc.

  440,000 ₫
  In Stock
 • 24,903,000 ₫ In Stock

  Bộ điều khiển lập trình M238 cung cấp phần mềm chuyên dùng SoMachine có thể lập trình bằng 05 ngôn ngữ IL, LD, FBD, SFC & ST, CFC cung cấp giải pháp gọn gàng và tinh xảo cho tất cả các nhu cầu điều khiển.

  24,903,000 ₫
  In Stock
 • 20,753,000 ₫ In Stock

  Bộ điều khiển lập trình M238 cung cấp phần mềm chuyên dùng SoMachine có thể lập trình bằng 05 ngôn ngữ IL, LD, FBD, SFC & ST, CFC cung cấp giải pháp gọn gàng và tinh xảo cho tất cả các nhu cầu điều khiển.

  20,753,000 ₫
  In Stock
 • 3,269,000 ₫ In Stock

  Bộ điều khiển lập trình M238 cung cấp phần mềm chuyên dùng SoMachine có thể lập trình bằng 05 ngôn ngữ IL, LD, FBD, SFC & ST, CFC cung cấp giải pháp gọn gàng và tinh xảo cho tất cả các nhu cầu điều khiển.

  3,269,000 ₫
  In Stock
 • 13,797,000 ₫ In Stock

  Bộ điều khiển lập trình M238  giải pháp cho tất cả các hệ thông điều khiển nhỏ và máy móc không phức tạp, có tích hợp sẳn cổng giao tiếp RS232/ RS485/ Can Open và có module để kết nối vào nhiều mạng truyền thông khác: Ethernet Modbus/TCP, Profibus DP, DeviceNet, etc..

  13,797,000 ₫
  In Stock
 • 11,743,000 ₫ In Stock

  Bộ điều khiển lập trình M238  giải pháp cho tất cả các hệ thông điều khiển nhỏ và máy móc không phức tạp, có tích hợp sẳn cổng giao tiếp RS232/ RS485/ Can Open và có module để kết nối vào nhiều mạng truyền thông khác: Ethernet Modbus/TCP, Profibus DP, DeviceNet, etc..

  11,743,000 ₫
  In Stock
Showing 1 - 12 of 66 items