Phaseo Power supplies
Phaseo Power supplies tương thích với tiêu chuẩn IEC 60364-4-41: cách ly điện kép thông qua biến áp cách ly, điện áp ra không quá 60 V trong trường hợp sự cố, tích hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp và thấp áp, ổn định điện áp đầu ra, sai lệch 3%, giám sát từ xa thông qua relay đối với dòng Universal, tích hợp bộ lọc sóng hài

Phaseo Power supplies Có 32 sản phẩm

mỗi trang
Showing 1 - 25 of 32 items
 • 4,459,000 ₫ In Stock

  Phaseo Dedicated chúng tôi tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider Electric, chuyên cung cấp thiết bị điện, điện tử, thiết bị tự động hóa cao, sản phẩm Schneider luôn đứng đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ.

  4,459,000 ₫
  In Stock
 • 3,409,000 ₫ In Stock

  Phaseo Dedicated chúng tôi tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider Electric, chuyên cung cấp thiết bị điện, điện tử, thiết bị tự động hóa cao, sản phẩm Schneider luôn đứng đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ.

  3,409,000 ₫
  In Stock
 • 2,896,000 ₫ In Stock

  Phaseo Dedicated chúng tôi tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider Electric, chuyên cung cấp thiết bị điện, điện tử, thiết bị tự động hóa cao, sản phẩm Schneider luôn đứng đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ.

  2,896,000 ₫
  In Stock
 • 2,493,000 ₫ In Stock

  Phaseo Dedicated chúng tôi tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider Electric, chuyên cung cấp thiết bị điện, điện tử, thiết bị tự động hóa cao, sản phẩm Schneider luôn đứng đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ.

  2,493,000 ₫
  In Stock
 • 5,136,000 ₫ In Stock

  Phaseo Dedicated chúng tôi tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider Electric, chuyên cung cấp thiết bị điện, điện tử, thiết bị tự động hóa cao, sản phẩm Schneider luôn đứng đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ.

  5,136,000 ₫
  In Stock
 • 2,897,000 ₫ In Stock

  Phaseo Dedicated chúng tôi tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider Electric, chuyên cung cấp thiết bị điện, điện tử, thiết bị tự động hóa cao, sản phẩm Schneider luôn đứng đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ.

  2,897,000 ₫
  In Stock
 • 2,028,000 ₫ In Stock

  Phaseo Dedicated chúng tôi tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider Electric, chuyên cung cấp thiết bị điện, điện tử, thiết bị tự động hóa cao, sản phẩm Schneider luôn đứng đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ.

  2,028,000 ₫
  In Stock
 • 1,317,000 ₫ In Stock

  Phaseo Dedicated chúng tôi tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider Electric, chuyên cung cấp thiết bị điện, điện tử, thiết bị tự động hóa cao, sản phẩm Schneider luôn đứng đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ.

  1,317,000 ₫
  In Stock
 • 1,369,000 ₫ In Stock

  Phaseo Dedicated chúng tôi tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider Electric, chuyên cung cấp thiết bị điện, điện tử, thiết bị tự động hóa cao, sản phẩm Schneider luôn đứng đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ.

  1,369,000 ₫
  In Stock
 • 6,124,000 ₫ In Stock

  Function modules chúng tôi tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider Electric, chuyên cung cấp thiết bị điện, điện tử, thiết bị tự động hóa cao, sản phẩm Schneider luôn đứng đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ.

  6,124,000 ₫
  In Stock
 • 14,980,000 ₫ In Stock

  Function modules chúng tôi tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider Electric, chuyên cung cấp thiết bị điện, điện tử, thiết bị tự động hóa cao, sản phẩm Schneider luôn đứng đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ.

  14,980,000 ₫
  In Stock
 • 7,560,000 ₫ In Stock

  Function modules tương thích với tiêu chuẩn IEC 60364-4-41: ổn định điện áp đầu ra, sai lệch 3%, giám sát từ xa thông qua relay đối với dòng Universal, tích hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp và thấp áp, tích hợp bộ lọc sóng hài.

  7,560,000 ₫
  In Stock
 • 6,721,000 ₫ In Stock

  Function modules tương thích với tiêu chuẩn IEC 60364-4-41: ổn định điện áp đầu ra, sai lệch 3%, giám sát từ xa thông qua relay đối với dòng Universal, tích hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp và thấp áp, tích hợp bộ lọc sóng hài.

  6,721,000 ₫
  In Stock
 • 10,503,000 ₫ In Stock

  Function modules tương thích với tiêu chuẩn IEC 60364-4-41: ổn định điện áp đầu ra, sai lệch 3%, giám sát từ xa thông qua relay đối với dòng Universal, tích hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp và thấp áp, tích hợp bộ lọc sóng hài.

  10,503,000 ₫
  In Stock
 • 9,558,000 ₫ In Stock

  Function modules tương thích với tiêu chuẩn IEC 60364-4-41: ổn định điện áp đầu ra, sai lệch 3%, giám sát từ xa thông qua relay đối với dòng Universal, tích hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp và thấp áp, tích hợp bộ lọc sóng hài.

  9,558,000 ₫
  In Stock
 • 9,527,000 ₫ In Stock

  Function modules tương thích với tiêu chuẩn IEC 60364-4-41: ổn định điện áp đầu ra, sai lệch 3%, giám sát từ xa thông qua relay đối với dòng Universal, tích hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp và thấp áp, tích hợp bộ lọc sóng hài.

  9,527,000 ₫
  In Stock
 • 19,053,000 ₫ In Stock

  Phaseo Universal tương thích với tiêu chuẩn IEC 60364-4-41: ổn định điện áp đầu ra, sai lệch 3%, giám sát từ xa thông qua relay đối với dòng Universal, tích hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp và thấp áp, tích hợp bộ lọc sóng hài.

  19,053,000 ₫
  In Stock
 • 11,228,000 ₫ In Stock

  Phaseo Universal tương thích với tiêu chuẩn IEC 60364-4-41: ổn định điện áp đầu ra, sai lệch 3%, giám sát từ xa thông qua relay đối với dòng Universal, tích hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp và thấp áp, tích hợp bộ lọc sóng hài.

  11,228,000 ₫
  In Stock
 • 12,929,000 ₫ In Stock

  Phaseo Universal tương thích với tiêu chuẩn IEC 60364-4-41: ổn định điện áp đầu ra, sai lệch 3%, giám sát từ xa thông qua relay đối với dòng Universal, tích hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp và thấp áp, tích hợp bộ lọc sóng hài.

  12,929,000 ₫
  In Stock
 • 6,805,000 ₫ In Stock

  Phaseo Universal tương thích với tiêu chuẩn IEC 60364-4-41: ổn định điện áp đầu ra, sai lệch 3%, giám sát từ xa thông qua relay đối với dòng Universal, tích hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp và thấp áp, tích hợp bộ lọc sóng hài.

  6,805,000 ₫
  In Stock
 • 5,784,000 ₫ In Stock

  Phaseo Universal tương thích với tiêu chuẩn IEC 60364-4-41: ổn định điện áp đầu ra, sai lệch 3%, giám sát từ xa thông qua relay đối với dòng Universal, tích hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp và thấp áp, tích hợp bộ lọc sóng hài.

  5,784,000 ₫
  In Stock
 • 4,763,000 ₫ In Stock

  Phaseo Universal tương thích với tiêu chuẩn IEC 60364-4-41: ổn định điện áp đầu ra, sai lệch 3%, giám sát từ xa thông qua relay đối với dòng Universal, tích hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp và thấp áp, tích hợp bộ lọc sóng hài.

  4,763,000 ₫
  In Stock
 • 10,207,000 ₫ In Stock

  Phaseo Optimum tương thích với tiêu chuẩn IEC 60364-4-41: cách ly điện kép thông qua biến áp cách ly, điện áp ra không quá 60 V trong trường hợp sự cố, tích hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp và thấp áp.

  10,207,000 ₫
  In Stock
 • 10,207,000 ₫ In Stock

  Phaseo Optimum tương thích với tiêu chuẩn IEC 60364-4-41: cách ly điện kép thông qua biến áp cách ly, điện áp ra không quá 60 V trong trường hợp sự cố, tích hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp và thấp áp.

  10,207,000 ₫
  In Stock
 • 5,494,000 ₫ In Stock

  Phaseo Optimum tương thích với tiêu chuẩn IEC 60364-4-41: cách ly điện kép thông qua biến áp cách ly, điện áp ra không quá 60 V trong trường hợp sự cố, tích hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp và thấp áp.

  5,494,000 ₫
  In Stock
Showing 1 - 25 of 32 items