RM4T Control Relay
RM4T Control Relay giám sát mạch điện 3 pha, bảo vệ động cơ và các loại tải khác trước sự cố nguồn: thứ tự pha (tất cả các loại), mất một hay nhiều pha (tất cả các loại), sụt áp (RM4 TU), sụt áp và quá áp (RM4 TR), lệch pha (RM4 TA)

RM4T Control Relay Có 11 sản phẩm

Showing 1 - 11 of 11 items
 • 3,224,000 ₫ In Stock

  Relay bảo vệ lệch pha RM4 chúng tôi có cung cấp các loại Rơ le bảo vệ, giám sát mạch điện 3 pha, bảo vệ động cơ và các loại tải khác trước sự cố nguồn: thứ tự pha, mất một hay nhiều pha, sụt áp (RM4 TU), sụt áp và quá áp (RM4 TR), lệch pha (RM4 TA)

  3,224,000 ₫
  In Stock
 • 3,224,000 ₫ In Stock

  Relay bảo vệ lệch pha RM4 chúng tôi có cung cấp các loại Rơ le bảo vệ, giám sát mạch điện 3 pha, bảo vệ động cơ và các loại tải khác trước sự cố nguồn: thứ tự pha, mất một hay nhiều pha, sụt áp (RM4 TU), sụt áp và quá áp (RM4 TR), lệch pha (RM4 TA)

  3,224,000 ₫
  In Stock
 • 3,009,000 ₫ In Stock

  Relay bảo vệ lệch pha RM4 chúng tôi có cung cấp các loại Rơ le bảo vệ, giám sát mạch điện 3 pha, bảo vệ động cơ và các loại tải khác trước sự cố nguồn: thứ tự pha, mất một hay nhiều pha, sụt áp (RM4 TU), sụt áp và quá áp (RM4 TR), lệch pha (RM4 TA)

  3,009,000 ₫
  In Stock
 • 3,009,000 ₫ In Stock

  Relay bảo vệ lệch pha RM4 chúng tôi có cung cấp các loại Rơ le bảo vệ, giám sát mạch điện 3 pha, bảo vệ động cơ và các loại tải khác trước sự cố nguồn: thứ tự pha, mất một hay nhiều pha, sụt áp (RM4 TU), sụt áp và quá áp (RM4 TR), lệch pha (RM4 TA)

  3,009,000 ₫
  In Stock
 • 2,821,000 ₫ In Stock

  Relay bảo vệ sụt áp, quá áp RM4 chúng tôi có cung cấp các loại Rơ le bảo vệ, giám sát mạch điện 3 pha, bảo vệ động cơ và các loại tải khác trước sự cố nguồn: thứ tự pha, mất một hay nhiều pha, sụt áp (RM4 TU), sụt áp và quá áp (RM4 TR), lệch pha (RM4 TA)

  2,821,000 ₫
  In Stock
 • 3,331,000 ₫ In Stock

  Relay bảo vệ sụt áp, quá áp RM4 chúng tôi có cung cấp các loại Rơ le bảo vệ, giám sát mạch điện 3 pha, bảo vệ động cơ và các loại tải khác trước sự cố nguồn: thứ tự pha, mất một hay nhiều pha, sụt áp (RM4 TU), sụt áp và quá áp (RM4 TR), lệch pha (RM4 TA)

  3,331,000 ₫
  In Stock
 • 2,794,000 ₫ In Stock

  Relay bảo vệ sụt áp, quá áp RM4 chúng tôi có cung cấp các loại Rơ le bảo vệ, giám sát mạch điện 3 pha, bảo vệ động cơ và các loại tải khác trước sự cố nguồn: thứ tự pha, mất một hay nhiều pha, sụt áp (RM4 TU), sụt áp và quá áp (RM4 TR), lệch pha (RM4 TA)

  2,794,000 ₫
  In Stock
 • 3,277,000 ₫ In Stock

  Relay bảo vệ sụt áp, quá áp RM4 chúng tôi có cung cấp các loại Rơ le bảo vệ, giám sát mạch điện 3 pha, bảo vệ động cơ và các loại tải khác trước sự cố nguồn: thứ tự pha, mất một hay nhiều pha, sụt áp (RM4 TU), sụt áp và quá áp (RM4 TR), lệch pha (RM4 TA)

  3,277,000 ₫
  In Stock
 • 2,122,000 ₫ In Stock

  Relay bảo vệ sụt áp RM4 chúng tôi có cung cấp các loại Rơ le bảo vệ, giám sát mạch điện 3 pha, bảo vệ động cơ và các loại tải khác trước sự cố nguồn: thứ tự pha, mất một hay nhiều pha, sụt áp (RM4 TU), sụt áp và quá áp (RM4 TR), lệch pha (RM4 TA)

  2,122,000 ₫
  In Stock
 • 2,122,000 ₫ In Stock

  Relay bảo vệ sụt áp RM4 chúng tôi có cung cấp các loại Rơ le bảo vệ, giám sát mạch điện 3 pha, bảo vệ động cơ và các loại tải khác trước sự cố nguồn: thứ tự pha, mất một hay nhiều pha, sụt áp (RM4 TU), sụt áp và quá áp (RM4 TR), lệch pha (RM4 TA)

  2,122,000 ₫
  In Stock
 • 2,028,000 ₫ In Stock

  Relay bảo vệ mất pha RM4 chúng tôi có cung cấp các loại Rơ le bảo vệ, giám sát mạch điện 3 pha, bảo vệ động cơ và các loại tải khác trước sự cố nguồn: thứ tự pha, mất một hay nhiều pha, sụt áp (RM4 TU), sụt áp và quá áp (RM4 TR), lệch pha (RM4 TA)

  2,028,000 ₫
  In Stock
Showing 1 - 11 of 11 items