Timing Relay
Chuyên cung cấp các loại Timing Relay Schneider, chuỗi sản phẩm đa dạng với 7 chức năng khác nhau, cung cấp sỉ và lẻ trên địa bàn thành phố và khu vực lân cận, ưu đãi khi mua số lượng lớn

Timing Relay Có 61 sản phẩm

mỗi trang
Showing 1 - 25 of 61 items
 • 1,412,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE7 thiết kế đơn giản, chu kỳ ngắn, độ bền điện rất cao, mỗi sản phẩm có một timing range riêng biệt, điện áp 24…240 Vac/Vdc, 2 chức năng Star-delta timing Qg type, Qt type, đầu ra 1 NO + 1 NC, 2 C/O contacts.

  1,412,000 ₫
  In Stock
 • 1,393,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE7 thiết kế đơn giản, chu kỳ ngắn, độ bền điện rất cao, mỗi sản phẩm có một timing range riêng biệt, điện áp 24…240 Vac/Vdc, 2 chức năng Star-delta timing Qg type, Qt type, đầu ra 1 NO + 1 NC, 2 C/O contacts.

  1,393,000 ₫
  In Stock
 • 931,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing RE8, RE7, RE11, RE48... độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac

  931,000 ₫
  In Stock
 • 958,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing RE8, RE7, RE11, RE48... độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac

  958,000 ₫
  In Stock
 • 931,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing RE8, RE7, RE11, RE48... độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac

  931,000 ₫
  In Stock
 • 870,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing RE8, RE7, RE11, RE48... độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac

  870,000 ₫
  In Stock
 • 856,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing RE8, RE7, RE11, RE48... độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac

  856,000 ₫
  In Stock
 • 870,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing RE8, RE7, RE11, RE48... độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac

  870,000 ₫
  In Stock
 • 792,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing RE8, RE7, RE11, RE48... độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac

  792,000 ₫
  In Stock
 • 818,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing RE8, RE7, RE11, RE48... độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac

  818,000 ₫
  In Stock
 • 792,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing RE8, RE7, RE11, RE48... độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac

  792,000 ₫
  In Stock
 • 983,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 thiết bị điện Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing với độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac, đầu ra 1 C/O contact, 1 NO + 1 NC.

  983,000 ₫
  In Stock
 • 849,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 thiết bị điện Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing với độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac, đầu ra 1 C/O contact, 1 NO + 1 NC.

  849,000 ₫
  In Stock
 • 786,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 thiết bị điện Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing với độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac, đầu ra 1 C/O contact, 1 NO + 1 NC.

  786,000 ₫
  In Stock
 • 863,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 thiết bị điện Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing với độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac, đầu ra 1 C/O contact, 1 NO + 1 NC.

  863,000 ₫
  In Stock
 • 786,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 thiết bị điện Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing với độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac, đầu ra 1 C/O contact, 1 NO + 1 NC.

  786,000 ₫
  In Stock
 • 808,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 thiết bị điện Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing với độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac, đầu ra 1 C/O contact, 1 NO + 1 NC.

  808,000 ₫
  In Stock
 • 786,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 thiết bị điện Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing với độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac, đầu ra 1 C/O contact, 1 NO + 1 NC.

  786,000 ₫
  In Stock
 • 836,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 thiết bị điện Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing với độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac, đầu ra 1 C/O contact, 1 NO + 1 NC.

  836,000 ₫
  In Stock
 • 722,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 thiết bị điện Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing với độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac, đầu ra 1 C/O contact, 1 NO + 1 NC.

  722,000 ₫
  In Stock
 • 722,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 thiết bị điện Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing với độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac, đầu ra 1 C/O contact, 1 NO + 1 NC.

  722,000 ₫
  In Stock
 • 836,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 thiết bị điện Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing với độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac, đầu ra 1 C/O contact, 1 NO + 1 NC.

  836,000 ₫
  In Stock
 • 785,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE8 thiết bị điện Schneider, thiết bị điện chất lượng tốt nhất, relay timing với độ nhạy cao, vùng hoạt động rộng 0.1 s…3 s, 20…30 min, điện áp 24 Vac/Vdc, 110...240 Vac, đầu ra 1 C/O contact, 1 NO + 1 NC.

  785,000 ₫
  In Stock
 • 909,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE9 thiết kế đơn giản, chu kỳ ngắn, độ bền điện rất cao, mỗi sản phẩm có một timing range riêng biệt, điện áp 24…240 Vac/Vdc, 2 chức năng chính là On-delay, Off-delay, và loại kết hợp đa chức năng.

  909,000 ₫
  In Stock
 • 909,000 ₫ In Stock

  Timing relay RE9 thiết kế đơn giản, chu kỳ ngắn, độ bền điện rất cao, mỗi sản phẩm có một timing range riêng biệt, điện áp 24…240 Vac/Vdc, 2 chức năng chính là On-delay, Off-delay, và loại kết hợp đa chức năng.

  909,000 ₫
  In Stock
Showing 1 - 25 of 61 items