Solid State Relays
Chúng tôi là nhà phân phối chính thức của Schneider Electric, chuyên cung cấp relay đa dang chủng loại, cung cấp sỉ và lẻ với giá tốt nhất

Solid State Relays Có 25 sản phẩm

Showing 1 - 25 of 25 items
 • 71,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho Panel Mount Solid State Relay ngoài việc cung cấp sản phẩm Relay, chúng tôi còn cung cấp thiết bị phụ kiện, thiết bị hổ trợ cho relay, dòng tải lên đến 125 A, phân phối trên địa bàn thành phố, hổ trợ tư vấn sản phẩm.

  71,000 ₫
  In Stock
 • 783,000 ₫ In Stock

  Phụ kiện cho Panel Mount Solid State Relay ngoài việc cung cấp sản phẩm Relay, chúng tôi còn cung cấp thiết bị phụ kiện, thiết bị hổ trợ cho relay, dòng tải lên đến 125 A, phân phối trên địa bàn thành phố, hổ trợ tư vấn sản phẩm.

  783,000 ₫
  In Stock
 • 3,384,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay là một thiết bị điều khiển ON-OFF trong đó dòng tải được thực hiện bởi một hoặc nhiều các chất bán dẫn, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac, không có bộ phận chuyển động, không có tiếng ồn âm thanh

  3,384,000 ₫
  In Stock
 • 2,239,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay là một thiết bị điều khiển ON-OFF trong đó dòng tải được thực hiện bởi một hoặc nhiều các chất bán dẫn, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac, không có bộ phận chuyển động, không có tiếng ồn âm thanh

  2,239,000 ₫
  In Stock
 • 2,109,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay là một thiết bị điều khiển ON-OFF trong đó dòng tải được thực hiện bởi một hoặc nhiều các chất bán dẫn, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac, không có bộ phận chuyển động, không có tiếng ồn âm thanh

  2,109,000 ₫
  In Stock
 • 1,847,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay là một thiết bị điều khiển ON-OFF trong đó dòng tải được thực hiện bởi một hoặc nhiều các chất bán dẫn, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac, không có bộ phận chuyển động, không có tiếng ồn âm thanh

  1,847,000 ₫
  In Stock
 • 3,251,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay là một thiết bị điều khiển ON-OFF trong đó dòng tải được thực hiện bởi một hoặc nhiều các chất bán dẫn, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac, không có bộ phận chuyển động, không có tiếng ồn âm thanh

  3,251,000 ₫
  In Stock
 • 1,915,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay là một thiết bị điều khiển ON-OFF trong đó dòng tải được thực hiện bởi một hoặc nhiều các chất bán dẫn, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac, không có bộ phận chuyển động, không có tiếng ồn âm thanh

  1,915,000 ₫
  In Stock
 • 1,863,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay là một thiết bị điều khiển ON-OFF trong đó dòng tải được thực hiện bởi một hoặc nhiều các chất bán dẫn, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac, không có bộ phận chuyển động, không có tiếng ồn âm thanh

  1,863,000 ₫
  In Stock
 • 1,786,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay là một thiết bị điều khiển ON-OFF trong đó dòng tải được thực hiện bởi một hoặc nhiều các chất bán dẫn, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac, không có bộ phận chuyển động, không có tiếng ồn âm thanh

  1,786,000 ₫
  In Stock
 • 3,864,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay là một thiết bị điều khiển ON-OFF trong đó dòng tải được thực hiện bởi một hoặc nhiều các chất bán dẫn, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac, không có bộ phận chuyển động, không có tiếng ồn âm thanh

  3,864,000 ₫
  In Stock
 • 3,864,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay là một thiết bị điều khiển ON-OFF trong đó dòng tải được thực hiện bởi một hoặc nhiều các chất bán dẫn, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac, không có bộ phận chuyển động, không có tiếng ồn âm thanh

  3,864,000 ₫
  In Stock
 • 2,641,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay là một thiết bị điều khiển ON-OFF trong đó dòng tải được thực hiện bởi một hoặc nhiều các chất bán dẫn, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac, không có bộ phận chuyển động, không có tiếng ồn âm thanh

  2,641,000 ₫
  In Stock
 • 4,327,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay dòng relay có tuổi thọ cao, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac. Tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn cung cấp thiết bị điện đảm bảo chất lượng với giá tốt nhất.

  4,327,000 ₫
  In Stock
 • 3,837,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay dòng relay có tuổi thọ cao, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac. Tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn cung cấp thiết bị điện đảm bảo chất lượng với giá tốt nhất.

  3,837,000 ₫
  In Stock
 • 2,898,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay dòng relay có tuổi thọ cao, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac. Tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn cung cấp thiết bị điện đảm bảo chất lượng với giá tốt nhất.

  2,898,000 ₫
  In Stock
 • 1,739,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay dòng relay có tuổi thọ cao, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac. Tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn cung cấp thiết bị điện đảm bảo chất lượng với giá tốt nhất.

  1,739,000 ₫
  In Stock
 • 1,481,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay dòng relay có tuổi thọ cao, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac. Tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn cung cấp thiết bị điện đảm bảo chất lượng với giá tốt nhất.

  1,481,000 ₫
  In Stock
 • 1,453,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay dòng relay có tuổi thọ cao, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac. Tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn cung cấp thiết bị điện đảm bảo chất lượng với giá tốt nhất.

  1,453,000 ₫
  In Stock
 • 3,133,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay dòng relay có tuổi thọ cao, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac. Tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn cung cấp thiết bị điện đảm bảo chất lượng với giá tốt nhất.

  3,133,000 ₫
  In Stock
 • 2,501,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay dòng relay có tuổi thọ cao, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac. Tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn cung cấp thiết bị điện đảm bảo chất lượng với giá tốt nhất.

  2,501,000 ₫
  In Stock
 • 2,493,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay dòng relay có tuổi thọ cao, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac. Tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn cung cấp thiết bị điện đảm bảo chất lượng với giá tốt nhất.

  2,493,000 ₫
  In Stock
 • 1,726,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay dòng relay có tuổi thọ cao, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac. Tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn cung cấp thiết bị điện đảm bảo chất lượng với giá tốt nhất.

  1,726,000 ₫
  In Stock
 • 1,469,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay dòng relay có tuổi thọ cao, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac. Tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn cung cấp thiết bị điện đảm bảo chất lượng với giá tốt nhất.

  1,469,000 ₫
  In Stock
 • 1,200,000 ₫ In Stock

  Solid State Relay dòng relay có tuổi thọ cao, dung lượng dòng cắt lên tới 125A, dải điện áp 3-32 VDC, 90-280 Vac. Tự hào là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn cung cấp thiết bị điện đảm bảo chất lượng với giá tốt nhất.

  1,200,000 ₫
  In Stock
Showing 1 - 25 of 25 items