Screw Technology
Là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi chuyên cung cấp thiêt bị điện công nghiệp, điện tử, viễn thông, sản phẩm được sản xuất từ những công nghệ hiện đại nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng

Screw Technology Có 33 sản phẩm

mỗi trang
Showing 1 - 25 of 33 items
 • 49,000 ₫ In Stock

  Insulated Commoning Link được làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại). Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị điện Schneider, giá cạnh tranh.

  49,000 ₫
  In Stock
 • 66,000 ₫ In Stock

  Insulated Commoning Link được làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại). Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị điện Schneider, giá cạnh tranh.

  66,000 ₫
  In Stock
 • 52,000 ₫ In Stock

  Insulated Commoning Link được làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại). Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị điện Schneider, giá cạnh tranh.

  52,000 ₫
  In Stock
 • 39,000 ₫ In Stock

  Insulated Commoning Link được làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại). Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị điện Schneider, giá cạnh tranh.

  39,000 ₫
  In Stock
 • 26,000 ₫ In Stock

  Insulated Commoning Link được làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại). Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị điện Schneider, giá cạnh tranh.

  26,000 ₫
  In Stock
 • 74,000 ₫ In Stock

  Insulated Commoning Link được làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại). Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị điện Schneider, giá cạnh tranh.

  74,000 ₫
  In Stock
 • 48,000 ₫ In Stock

  Insulated Commoning Link được làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại). Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị điện Schneider, giá cạnh tranh.

  48,000 ₫
  In Stock
 • 35,000 ₫ In Stock

  Insulated Commoning Link được làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại). Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị điện Schneider, giá cạnh tranh.

  35,000 ₫
  In Stock
 • 28,000 ₫ In Stock

  Insulated Commoning Link được làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại). Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị điện Schneider, giá cạnh tranh.

  28,000 ₫
  In Stock
 • 71,000 ₫ In Stock

  Insulated Commoning Link được làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại). Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị điện Schneider, giá cạnh tranh.

  71,000 ₫
  In Stock
 • 46,000 ₫ In Stock

  Insulated Commoning Link được làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại). Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị điện Schneider, giá cạnh tranh.

  46,000 ₫
  In Stock
 • 33,000 ₫ In Stock

  Insulated Commoning Link sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại), được biết đến và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, giá tốt nhất.

  33,000 ₫
  In Stock
 • 25,000 ₫ In Stock

  Insulated Commoning Link sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại), được biết đến và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, giá tốt nhất.

  25,000 ₫
  In Stock
 • 18,000 ₫ In Stock

  End covers sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại), được biết đến và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, giá tốt nhất.

  18,000 ₫
  In Stock
 • 14,000 ₫ In Stock

  End covers sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại), được biết đến và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, giá tốt nhất.

  14,000 ₫
  In Stock
 • 11,000 ₫ In Stock

  End covers sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại), được biết đến và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, giá tốt nhất.

  11,000 ₫
  In Stock
 • 16,000 ₫ In Stock

  End covers sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại), được biết đến và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, giá tốt nhất.

  16,000 ₫
  In Stock
 • 15,000 ₫ In Stock

  End covers sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại), được biết đến và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, giá tốt nhất.

  15,000 ₫
  In Stock
 • 16,000 ₫ In Stock

  End covers sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại), được biết đến và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, giá tốt nhất.

  16,000 ₫
  In Stock
 • 835,000 ₫ In Stock

  Terminal blocks sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại), được biết đến và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, giá tốt nhất.

  835,000 ₫
  In Stock
 • 503,000 ₫ In Stock

  Terminal blocks sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại), được biết đến và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, giá tốt nhất.

  503,000 ₫
  In Stock
 • 270,000 ₫ In Stock

  Terminal blocks sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại), được biết đến và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, giá tốt nhất.

  270,000 ₫
  In Stock
 • 136,000 ₫ In Stock

  Terminal blocks sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại), được biết đến và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, làm từ chất liệu polyme 6.6, đồng, đồng thâu, chịu được nhiệt độ cao, giá tốt nhất.

  136,000 ₫
  In Stock
 • 202,000 ₫ In Stock

  Terminal blocks sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại), được biết đến và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, đạt được nhiều chứng nhận như: ASEV, CSA, KEMA, UL, VDE, ATEX, FM, UL ex, CSA ex...

  202,000 ₫
  In Stock
 • 72,000 ₫ In Stock

  Terminal blocks sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu RoHS (chống các chất độc hại), được biết đến và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, đạt được nhiều chứng nhận như: ASEV, CSA, KEMA, UL, VDE, ATEX, FM, UL ex, CSA ex...

  72,000 ₫
  In Stock
Showing 1 - 25 of 33 items