Phụ kiện nối dây cho S18A-S19-S186
Phụ kiện nối dây dùng chung cho S18A-S19-S186: công tắc 1 chiều, công tắc 2 chiều, công tắc trung gian đa, công tắc 2 cực...

Phụ kiện nối dây cho S18A-S19-S186 Có 35 sản phẩm

mỗi trang
Showing 1 - 25 of 35 items
 • 3,850 ₫ In Stock

  Nút che trơn thiết bị điện Sino, dùng cho series S18A, S19, S186, các loại ổ cắm TV, ổ cắm điện thoại, ổ cắm máy tính, hạt cầu chì ống, hạt chiết áp quạt, chiết áp đèn... chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng.

  3,850 ₫
  In Stock
 • 46,500 ₫ In Stock

  Ổ cắm điện thoại dây có dây đấu sẵn thiết bị điện Sino, dùng cho series S18A, S19, S186, các loại ổ cắm TV, ổ cắm điện thoại, ổ cắm máy tính, hạt cầu chì ống, hạt chiết áp quạt, chiết áp đèn... chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng.

  46,500 ₫
  In Stock
 • 77,600 ₫ In Stock

  Ổ cắm máy tính 8 dây có màng che thiết bị điện Sino, dùng cho series S18A, S19, S186, các loại ổ cắm TV, ổ cắm điện thoại, ổ cắm máy tính, hạt cầu chì ống, hạt chiết áp quạt, chiết áp đèn... chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng.

  77,600 ₫
  In Stock
 • 64,200 ₫ In Stock

  Ổ cắm điện thoại 4 dây có màng che thiết bị điện Sino, dùng cho series S18A, S19, S186, các loại ổ cắm TV, ổ cắm điện thoại, ổ cắm máy tính, hạt cầu chì ống, hạt chiết áp quạt, chiết áp đèn... chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng.

  64,200 ₫
  In Stock
 • 70,500 ₫ In Stock

  Ổ cắm máy tính 8 dây thiết bị điện Sino, dùng cho series S18A, S19, S186, các loại ổ cắm TV, ổ cắm điện thoại, ổ cắm máy tính, hạt cầu chì ống, hạt chiết áp quạt, chiết áp đèn... chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng.

  70,500 ₫
  In Stock
 • 58,200 ₫ In Stock

  Ổ cắm điện thoại 4 dây thiết bị điện Sino, dùng cho series S18A, S19, S186, các loại ổ cắm TV, ổ cắm điện thoại, ổ cắm máy tính, hạt cầu chì ống, hạt chiết áp quạt, chiết áp đèn... chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng.

  58,200 ₫
  In Stock
 • 135,000 ₫ In Stock

  Hạt chiết áp đèn 1000VA thiết bị điện Sino, dùng cho series S18A, S19, S186, các loại ổ cắm TV, ổ cắm điện thoại, ổ cắm máy tính, hạt cầu chì ống, hạt chiết áp quạt, chiết áp đèn... chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng.

  135,000 ₫
  In Stock
 • 113,000 ₫ In Stock

  Hạt chiết áp đèn 500VA thiết bị điện Sino, dùng cho series S18A, S19, S186, các loại ổ cắm TV, ổ cắm điện thoại, ổ cắm máy tính, hạt cầu chì ống, hạt chiết áp quạt, chiết áp đèn... chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng.

  113,000 ₫
  In Stock
 • 120,000 ₫ In Stock

  Hạt chiết áp quạt 400VA thiết bị điện Sino, dùng cho series S18A, S19, S186, các loại ổ cắm TV, ổ cắm điện thoại, ổ cắm máy tính, hạt cầu chì ống, hạt chiết áp quạt, chiết áp đèn... chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng.

  120,000 ₫
  In Stock
 • 43,000 ₫ In Stock

  Hạt cầu chì ống 10A thiết bị điện Sino, dùng cho series S18A, S19, S186, các loại ổ cắm TV, ổ cắm điện thoại, ổ cắm máy tính, hạt cầu chì ống, hạt chiết áp quạt, chiết áp đèn... chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng.

  43,000 ₫
  In Stock
 • 39,600 ₫ In Stock

  Ổ cắm TV 75 OHM thiết bị điện Sino, dùng cho series S18A, S19, S186, các loại ổ cắm TV, ổ cắm điện thoại, ổ cắm máy tính, hạt cầu chì ống, hạt chiết áp quạt, chiết áp đèn... chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng.

  39,600 ₫
  In Stock
 • 18,500 ₫ In Stock

  Đèn báo xanh công ty chúng tôi chuyên cung cấp phụ kiện nối dây, dùng chung cho S18A - S19 - S186, dãy sản phẩm công tắc, nút nhấn chuông đèn báo, sản xuất bởi hãng thiết bị điện Vanlock, thiết kế tinh xảo, nhỏ gọn.

  18,500 ₫
  In Stock
 • 18,500 ₫ In Stock

  Đèn báo đỏ công ty chúng tôi chuyên cung cấp phụ kiện nối dây, dùng chung cho S18A - S19 - S186, dãy sản phẩm công tắc, nút nhấn chuông đèn báo, sản xuất bởi hãng thiết bị điện Vanlock, thiết kế tinh xảo, nhỏ gọn.

  18,500 ₫
  In Stock
 • 17,200 ₫ In Stock

  Đèn báo xanh có dây đấu sẵn công ty chúng tôi chuyên cung cấp phụ kiện nối dây, dùng chung cho S18A - S19 - S186, dãy sản phẩm công tắc, nút nhấn chuông đèn báo, sản xuất bởi hãng thiết bị điện Vanlock, thiết kế tinh xảo, nhỏ gọn.

  17,200 ₫
  In Stock
 • 17,200 ₫ In Stock

  Đèn báo đỏ có dây đấu sẵn công ty chúng tôi chuyên cung cấp phụ kiện nối dây, dùng chung cho S18A - S19 - S186, dãy sản phẩm công tắc, nút nhấn chuông đèn báo, sản xuất bởi hãng thiết bị điện Vanlock, thiết kế tinh xảo, nhỏ gọn.

  17,200 ₫
  In Stock
 • 40,500 ₫ In Stock

  Nút nhấn chuông 3A công ty chúng tôi chuyên cung cấp phụ kiện nối dây, dùng chung cho S18A - S19 - S186, dãy sản phẩm công tắc, nút nhấn chuông đèn báo, sản xuất bởi hãng thiết bị điện Vanlock, thiết kế tinh xảo, nhỏ gọn.

  40,500 ₫
  In Stock
 • 71,000 ₫ In Stock

  Công tắc 2 cực 20A có miếng báo đỏ công ty chúng tôi chuyên cung cấp phụ kiện nối dây, dùng chung cho S18A - S19 - S186, dãy sản phẩm công tắc, nút nhấn chuông đèn báo, sản xuất bởi hãng thiết bị điện Vanlock, thiết kế tinh xảo, nhỏ gọn.

  71,000 ₫
  In Stock
 • 67,200 ₫ In Stock

  Công tắc 2 cực 20A công ty chúng tôi chuyên cung cấp phụ kiện nối dây, dùng chung cho S18A - S19 - S186, dãy sản phẩm công tắc, nút nhấn chuông đèn báo, sản xuất bởi hãng thiết bị điện Vanlock, thiết kế tinh xảo, nhỏ gọn.

  67,200 ₫
  In Stock
 • 24,500 ₫ In Stock

  Công tắc 2 chiều công ty chúng tôi chuyên cung cấp phụ kiện nối dây, dùng chung cho S18A - S19 - S186, dãy sản phẩm công tắc, nút nhấn chuông đèn báo, sản xuất bởi hãng thiết bị điện Vanlock, thiết kế tinh xảo, nhỏ gọn.

  24,500 ₫
  In Stock
 • 24,500 ₫ In Stock

  Công tắc 2 chiều công ty chúng tôi chuyên cung cấp phụ kiện nối dây, dùng chung cho S18A - S19 - S186, dãy sản phẩm công tắc, nút nhấn chuông đèn báo, sản xuất bởi hãng thiết bị điện Vanlock, thiết kế tinh xảo, nhỏ gọn.

  24,500 ₫
  In Stock
 • 24,500 ₫ In Stock

  Công tắc 2 chiều công ty chúng tôi chuyên cung cấp phụ kiện nối dây, dùng chung cho S18A - S19 - S186, dãy sản phẩm công tắc, nút nhấn chuông đèn báo, sản xuất bởi hãng thiết bị điện Vanlock, thiết kế tinh xảo, nhỏ gọn.

  24,500 ₫
  In Stock
 • 24,500 ₫ In Stock

  Công tắc 2 chiều công ty chúng tôi chuyên cung cấp phụ kiện nối dây, dùng chung cho S18A - S19 - S186, dãy sản phẩm công tắc, nút nhấn chuông đèn báo, sản xuất bởi hãng thiết bị điện Vanlock, thiết kế tinh xảo, nhỏ gọn.

  24,500 ₫
  In Stock
 • 24,500 ₫ In Stock

  Công tắc 2 chiều công ty chúng tôi chuyên cung cấp phụ kiện nối dây, dùng chung cho S18A - S19 - S186, dãy sản phẩm công tắc, nút nhấn chuông đèn báo, sản xuất bởi hãng thiết bị điện Vanlock, thiết kế tinh xảo, nhỏ gọn.

  24,500 ₫
  In Stock
 • 24,500 ₫ In Stock

  Công tắc 2 chiều công ty chúng tôi chuyên cung cấp phụ kiện nối dây, dùng chung cho S18A - S19 - S186, dãy sản phẩm công tắc, nút nhấn chuông đèn báo, sản xuất bởi hãng thiết bị điện Vanlock, thiết kế tinh xảo, nhỏ gọn.

  24,500 ₫
  In Stock
 • 119,000 ₫ In Stock

  Công tắc trung gian đa chiều phụ kiện nối dây dùng chung cho S18A - S19 - S186, Series gồm chuỗi sản phẩm: công tắc 1 chiều, công tắc 2 chiều, công tắc trung gian đa chiều, công tắc 2 cực, nút nhấn chuông, đèn báo... giá cả cạnh tranh.

  119,000 ₫
  In Stock
Showing 1 - 25 of 35 items