Series S9
Mặt và công tắc kiểu S9: cung cấp mặt công tắc các loại từ 1 lỗ đền 6 lỗ, công tắc đơn/đôi, 1 chiều, 2 chiều, công tắc kết hợp, công tắc đa năng...

Series S9 Có 31 sản phẩm

mỗi trang
Showing 1 - 25 of 31 items
 • 115,000 ₫ In Stock

  Công tắc ba 2 chiều phím lớn Series S9 MEGA, màu trắng, nắp công tắc làm bằng nhựa polyme chịu nhiệt, chịu va đập, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện, trục trượt mạ bạc, tiếp xúc tốt, vít đồng đầu tròn, tránh hiện tượng đứt dây khi siết.

  115,000 ₫
  In Stock
 • 93,800 ₫ In Stock

  Công tắc đôi 2 chiều phím lớn Series S9 MEGA, màu trắng, nắp công tắc làm bằng nhựa polyme chịu nhiệt, chịu va đập, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện, trục trượt mạ bạc, tiếp xúc tốt, vít đồng đầu tròn, tránh hiện tượng đứt dây khi siết.

  93,800 ₫
  In Stock
 • 52,600 ₫ In Stock

  Công tắc đơn 2 chiều phím lớn Series S9 MEGA, màu trắng, nắp công tắc làm bằng nhựa polyme chịu nhiệt, chịu va đập, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện, trục trượt mạ bạc, tiếp xúc tốt, vít đồng đầu tròn, tránh hiện tượng đứt dây khi siết.

  52,600 ₫
  In Stock
 • 70,200 ₫ In Stock

  Công tắc ba 1 chiều phím lớn Series S9 MEGA, màu trắng, nắp công tắc làm bằng nhựa polyme chịu nhiệt, chịu va đập, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện, trục trượt mạ bạc, tiếp xúc tốt, vít đồng đầu tròn, tránh hiện tượng đứt dây khi siết.

  70,200 ₫
  In Stock
 • 52,500 ₫ In Stock

  Công tắc đôi 1 chiều phím lớn Series S9 MEGA, màu trắng, nắp công tắc làm bằng nhựa polyme chịu nhiệt, chịu va đập, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện, trục trượt mạ bạc, tiếp xúc tốt, vít đồng đầu tròn, tránh hiện tượng đứt dây khi siết.

  52,500 ₫
  In Stock
 • 37,000 ₫ In Stock

  Công tắc đơn 1 chiều phím lớn Series S9 MEGA, màu trắng, nắp công tắc làm bằng nhựa polyme chịu nhiệt, chịu va đập, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện, trục trượt mạ bạc, tiếp xúc tốt, vít đồng đầu tròn, tránh hiện tượng đứt dây khi siết.

  37,000 ₫
  In Stock
 • 79,200 ₫ In Stock

  Công tắc ba 2 chiều phím lớn Series S9 MEGA, màu trắng, nắp công tắc làm bằng nhựa polyme chịu nhiệt, chịu va đập, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện, trục trượt mạ bạc, tiếp xúc tốt, vít đồng đầu tròn, tránh hiện tượng đứt dây khi siết.

  79,200 ₫
  In Stock
 • 66,600 ₫ In Stock

  Công tắc đôi 2 chiều phím lớn Series S9 MEGA, màu trắng, nắp công tắc làm bằng nhựa polyme chịu nhiệt, chịu va đập, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện, trục trượt mạ bạc, tiếp xúc tốt, vít đồng đầu tròn, tránh hiện tượng đứt dây khi siết.

  66,600 ₫
  In Stock
 • 40,000 ₫ In Stock

  Công tắc đơn 2 chiều phím lớn Series S9 MEGA, màu trắng, nắp công tắc làm bằng nhựa polyme chịu nhiệt, chịu va đập, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện, trục trượt mạ bạc, tiếp xúc tốt, vít đồng đầu tròn, tránh hiện tượng đứt dây khi siết.

  40,000 ₫
  In Stock
 • 50,200 ₫ In Stock

  Công tắc ba 1 chiều phím lớn Series S9 MEGA, màu trắng, nắp công tắc làm bằng nhựa polyme chịu nhiệt, chịu va đập, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện, trục trượt mạ bạc, tiếp xúc tốt, vít đồng đầu tròn, tránh hiện tượng đứt dây khi siết.

  50,200 ₫
  In Stock
 • 37,200 ₫ In Stock

  Công tắc đôi 1 chiều phím lớn Series S9 MEGA, màu trắng, nắp công tắc làm bằng nhựa polyme chịu nhiệt, chịu va đập, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện, trục trượt mạ bạc, tiếp xúc tốt, vít đồng đầu tròn, tránh hiện tượng đứt dây khi siết.

  37,200 ₫
  In Stock
 • 26,000 ₫ In Stock

  Công tắc đơn 1 chiều phím lớn Series S9 MEGA, màu trắng, nắp công tắc làm bằng nhựa polyme chịu nhiệt, chịu va đập, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện, trục trượt mạ bạc, tiếp xúc tốt, vít đồng đầu tròn, tránh hiện tượng đứt dây khi siết.

  26,000 ₫
  In Stock
 • 11,200 ₫ In Stock

  Viền đôi trắng thiết bị điện Sino đã trở thành những sản phẩm thông dụng và được tin cậy trên thị trường, là nhà phân phối của Sino, công ty luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với yêu cầu, dễ dàng sử dụng, giá cả hợp lý.

  11,200 ₫
  In Stock
 • 4,600 ₫ In Stock

  Viền đơn trắng thiết bị điện Sino đã trở thành những sản phẩm thông dụng và được tin cậy trên thị trường, là nhà phân phối của Sino, công ty luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với yêu cầu, dễ dàng sử dụng, giá cả hợp lý.

  4,600 ₫
  In Stock
 • 11,200 ₫ In Stock

  Mặt che trơn thiết bị điện Sino đã trở thành những sản phẩm thông dụng và được tin cậy trên thị trường, là nhà phân phối của Sino, công ty luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với yêu cầu, dễ dàng sử dụng, giá cả hợp lý.

  11,200 ₫
  In Stock
 • 44,500 ₫ In Stock

  Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ thiết bị điện Sino đã trở thành những sản phẩm thông dụng và được tin cậy trên thị trường, là nhà phân phối của Sino, công ty luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với yêu cầu, dễ dàng sử dụng, giá cả hợp lý.

  44,500 ₫
  In Stock
 • 44,500 ₫ In Stock

  Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ thiết bị điện Sino đã trở thành những sản phẩm thông dụng và được tin cậy trên thị trường, là nhà phân phối của Sino, công ty luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với yêu cầu, dễ dàng sử dụng, giá cả hợp lý.

  44,500 ₫
  In Stock
 • 57,000 ₫ In Stock

  Ổ cắm đôi 3 chấu 16A thiết bị điện Sino đã trở thành những sản phẩm thông dụng và được tin cậy trên thị trường, là nhà phân phối của Sino, công ty luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với yêu cầu, dễ dàng sử dụng, giá cả hợp lý.

  57,000 ₫
  In Stock
 • 41,800 ₫ In Stock

  Ổ cắm đơn 3 chấu 16A thiết bị điện Sino đã trở thành những sản phẩm thông dụng và được tin cậy trên thị trường, là nhà phân phối của Sino, công ty luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với yêu cầu, dễ dàng sử dụng, giá cả hợp lý.

  41,800 ₫
  In Stock
 • 43,500 ₫ In Stock

  Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ thiết bị điện Sino đã trở thành những sản phẩm thông dụng và được tin cậy trên thị trường, là nhà phân phối của Sino, công ty luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với yêu cầu, dễ dàng sử dụng, giá cả hợp lý.

  43,500 ₫
  In Stock
 • 54,800 ₫ In Stock

  Ổ cắm ba 2 chấu 16A thiết bị điện Sino đã trở thành những sản phẩm thông dụng và được tin cậy trên thị trường, là nhà phân phối của Sino, công ty luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với yêu cầu, dễ dàng sử dụng, giá cả hợp lý.

  54,800 ₫
  In Stock
 • 36,200 ₫ In Stock

  Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ thiết bị điện Sino mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, đảm bảo các yêu cầu về công nghệ, môi trường và quản lý chất lượng, lọt vào top 20 sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng năm 2011, cung cấp đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu cảu bạn.

  36,200 ₫
  In Stock
 • 36,200 ₫ In Stock

  Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ thiết bị điện Sino mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, đảm bảo các yêu cầu về công nghệ, môi trường và quản lý chất lượng, lọt vào top 20 sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng năm 2011, cung cấp đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu cảu bạn.

  36,200 ₫
  In Stock
 • 44,600 ₫ In Stock

  Ổ cắm đôi 2 chấu 16A thiết bị điện Sino mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, đảm bảo các yêu cầu về công nghệ, môi trường và quản lý chất lượng, lọt vào top 20 sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng năm 2011, cung cấp đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu cảu bạn.

  44,600 ₫
  In Stock
 • 29,500 ₫ In Stock

  Ổ cắm đơn 2 chấu 16A thiết bị điện Sino mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, đảm bảo các yêu cầu về công nghệ, môi trường và quản lý chất lượng, lọt vào top 20 sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng năm 2011, cung cấp đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu cảu bạn.

  29,500 ₫
  In Stock
Showing 1 - 25 of 31 items