Series S68
Series S68

Series S68 Có 26 sản phẩm

mỗi trang
Showing 1 - 25 of 26 items
 • 160,000 ₫ In Stock

  Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che, loại đôi ổ cắm kết hợp với lỗ trống, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino. Cung cấp ổ cắm các loại: ổ cắm đơn/đôi 2 chấu, ổ cắm đơn/đôi 3 chấu, ổ cắm đa năng...

  160,000 ₫
  In Stock
 • 101,000 ₫ In Stock

  Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che ổ cắm kết hợp với lỗ trống, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino. Cung cấp ổ cắm các loại: ổ cắm đơn/đôi 2 chấu, ổ cắm đơn/đôi 3 chấu, ổ cắm đa năng...

  101,000 ₫
  In Stock
 • 113,000 ₫ In Stock

  Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che, loại đôi ổ cắm kết hợp với lỗ trống, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino. Cung cấp ổ cắm các loại: ổ cắm đơn/đôi 2 chấu, ổ cắm đơn/đôi 3 chấu, ổ cắm đa năng...

  113,000 ₫
  In Stock
 • 73,800 ₫ In Stock

  Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che ổ cắm kết hợp với lỗ trống, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino. Cung cấp ổ cắm các loại: ổ cắm đơn/đôi 2 chấu, ổ cắm đơn/đôi 3 chấu, ổ cắm đa năng...

  73,800 ₫
  In Stock
 • 9,500 ₫ In Stock

  Viền đơn Sino loại dọc ổ cắm kết hợp với lỗ trống, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino. Cung cấp ổ cắm các loại: ổ cắm đơn/đôi 2 chấu, ổ cắm đơn/đôi 3 chấu, ổ cắm đa năng...

  9,500 ₫
  In Stock
 • 9,500 ₫ In Stock

  Viền đơn Sino loại ngang ổ cắm kết hợp với lỗ trống, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino. Cung cấp ổ cắm các loại: ổ cắm đơn/đôi 2 chấu, ổ cắm đơn/đôi 3 chấu, ổ cắm đa năng...

  9,500 ₫
  In Stock
 • 127,000 ₫ In Stock

  Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ ổ cắm kết hợp với lỗ trống, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino. Cung cấp ổ cắm các loại: ổ cắm đơn/đôi 2 chấu, ổ cắm đơn/đôi 3 chấu, ổ cắm đa năng...

  127,000 ₫
  In Stock
 • 127,000 ₫ In Stock

  Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ ổ cắm kết hợp với lỗ trống, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino. Cung cấp ổ cắm các loại: ổ cắm đơn/đôi 2 chấu, ổ cắm đơn/đôi 3 chấu, ổ cắm đa năng...

  127,000 ₫
  In Stock
 • 45,800 ₫ In Stock

  Ổ cắm đa năng có màng che ổ cắm kết hợp với lỗ trống, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino. Cung cấp ổ cắm các loại: ổ cắm đơn/đôi 2 chấu, ổ cắm đơn/đôi 3 chấu, ổ cắm đa năng...

  45,800 ₫
  In Stock
 • 45,800 ₫ In Stock

  Ổ cắm đa năng có màng che với 1 lỗ ổ cắm kết hợp với lỗ trống, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino. Cung cấp ổ cắm các loại: ổ cắm đơn/đôi 2 chấu, ổ cắm đơn/đôi 3 chấu, ổ cắm đa năng...

  45,800 ₫
  In Stock
 • 117,000 ₫ In Stock

  Ổ cắm đôi 3 chấu 16A ổ cắm kết hợp với lỗ trống, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino. Cung cấp ổ cắm các loại: ổ cắm đơn/đôi 2 chấu, ổ cắm đơn/đôi 3 chấu, ổ cắm đa năng...

  117,000 ₫
  In Stock
 • 87,000 ₫ In Stock

  Ổ cắm đơn 3 chấu 16A ổ cắm kết hợp với lỗ trống, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino. Cung cấp ổ cắm các loại: ổ cắm đơn/đôi 2 chấu, ổ cắm đơn/đôi 3 chấu, ổ cắm đa năng...

  87,000 ₫
  In Stock
 • 96,500 ₫ In Stock

  Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ ổ cắm kết hợp với lỗ trống, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino. Cung cấp ổ cắm các loại: ổ cắm đơn/đôi 2 chấu, ổ cắm đơn/đôi 3 chấu, ổ cắm đa năng...

  96,500 ₫
  In Stock
 • 96,500 ₫ In Stock

  Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ ổ cắm kết hợp với lỗ trống, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino. Cung cấp ổ cắm các loại: ổ cắm đơn/đôi 2 chấu, ổ cắm đơn/đôi 3 chấu, ổ cắm đa năng...

  96,500 ₫
  In Stock
 • 76,600 ₫ In Stock

  Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ ổ cắm kết hợp với lỗ trống, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino. Cung cấp ổ cắm các loại: ổ cắm đơn/đôi 2 chấu, ổ cắm đơn/đôi 3 chấu, ổ cắm đa năng...

  76,600 ₫
  In Stock
 • 76,600 ₫ In Stock

  Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ mặt nạ ổ điện kiểu S68, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino, thương hiệu thiết bị điện uy tín, chất lượng, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, giá cả tốt nhất, ưu đãi khi mua số lượng lớn.

  76,600 ₫
  In Stock
 • 110,000 ₫ In Stock

  Ổ cắm ba 2 chấu 16A mặt nạ ổ điện kiểu S68, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino, thương hiệu thiết bị điện uy tín, chất lượng, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, giá cả tốt nhất, ưu đãi khi mua số lượng lớn.

  110,000 ₫
  In Stock
 • 82,500 ₫ In Stock

  Ổ cắm đôi 2 chấu 16A mặt nạ ổ điện kiểu S68, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino, thương hiệu thiết bị điện uy tín, chất lượng, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, giá cả tốt nhất, ưu đãi khi mua số lượng lớn.

  82,500 ₫
  In Stock
 • 49,500 ₫ In Stock

  Ổ cắm đơn 2 chấu 16A mặt nạ ổ điện kiểu S68, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino, thương hiệu thiết bị điện uy tín, chất lượng, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, giá cả tốt nhất, ưu đãi khi mua số lượng lớn.

  49,500 ₫
  In Stock
 • 27,500 ₫ In Stock

  Mặt che trơn mặt nạ ổ điện kiểu S68, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino, thương hiệu thiết bị điện uy tín, chất lượng, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, giá cả tốt nhất, ưu đãi khi mua số lượng lớn.

  27,500 ₫
  In Stock
 • 35,200 ₫ In Stock

  Mặt 6 lỗ mặt nạ ổ điện kiểu S68, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino, thương hiệu thiết bị điện uy tín, chất lượng, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, giá cả tốt nhất, ưu đãi khi mua số lượng lớn.

  35,200 ₫
  In Stock
 • 35,200 ₫ In Stock

  Mặt 5 lỗ mặt nạ ổ điện kiểu S68, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino, thương hiệu thiết bị điện uy tín, chất lượng, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, giá cả tốt nhất, ưu đãi khi mua số lượng lớn.

  35,200 ₫
  In Stock
 • 35,200 ₫ In Stock

  Mặt 4 lỗ mặt nạ ổ điện kiểu S68, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino, thương hiệu thiết bị điện uy tín, chất lượng, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, giá cả tốt nhất, ưu đãi khi mua số lượng lớn.

  35,200 ₫
  In Stock
 • 21,000 ₫ In Stock

  Mặt 3 lỗ mặt nạ ổ điện kiểu S68, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino, thương hiệu thiết bị điện uy tín, chất lượng, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, giá cả tốt nhất, ưu đãi khi mua số lượng lớn.

  21,000 ₫
  In Stock
 • 21,000 ₫ In Stock

  Mặt 2 lỗ mặt nạ ổ điện kiểu S68, màu xám, làm từ vật liệu nhựa chống va đập, sản phẩm thuộc dòng thiết bị điện Sino, thương hiệu thiết bị điện uy tín, chất lượng, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, giá cả tốt nhất, ưu đãi khi mua số lượng lớn.

  21,000 ₫
  In Stock
Showing 1 - 25 of 26 items