Thiết bị cáp mạng
cung cấp các loại thiết bị cáp mạng, ổ cắm dữ mạng, khung đấu nối ... nhãn hiệu Schneider

Thiết bị cáp mạng Có 27 sản phẩm

mỗi trang
Showing 1 - 25 of 27 items
 • 152,000 ₫ In Stock

  Phiến đấu nối giải pháp đấu nối thoại, bộ sản phẩm kẹp nối các loại dây mạng, dây điện thoại, giúp cho việc lắp đặt đường dây dễ dàng hơn, lắp đặt nhanh chóng, tiện lợi, có các loại: khung gắn tủ, khung đấu nối, phiến ngắt, phiến đấu nối...

  152,000 ₫
  In Stock
 • 152,000 ₫ In Stock

  Phiến ngắt Schneider giải pháp đấu nối thoại, bộ sản phẩm kẹp nối các loại dây mạng, dây điện thoại, giúp cho việc lắp đặt đường dây dễ dàng hơn, lắp đặt nhanh chóng, tiện lợi, có các loại: khung gắn tủ, khung đấu nối, phiến ngắt, phiến đấu nối...

  152,000 ₫
  In Stock
 • 2,277,000 ₫ In Stock

  Khung đấu nối 500 đôi giải pháp đấu nối thoại, bộ sản phẩm kẹp nối các loại dây mạng, dây điện thoại, giúp cho việc lắp đặt đường dây dễ dàng hơn, lắp đặt nhanh chóng, tiện lợi, có các loại: khung gắn tủ, khung đấu nối, phiến ngắt, phiến đấu nối...

  2,277,000 ₫
  In Stock
 • 1,518,000 ₫ In Stock

  Khung đấu nối 250 đôi giải pháp đấu nối thoại, bộ sản phẩm kẹp nối các loại dây mạng, dây điện thoại, giúp cho việc lắp đặt đường dây dễ dàng hơn, lắp đặt nhanh chóng, tiện lợi, có các loại: khung gắn tủ, khung đấu nối, phiến ngắt, phiến đấu nối...

  1,518,000 ₫
  In Stock
 • 645,000 ₫ In Stock

  Khung gắn tủ 19" giải pháp đấu nối thoại, bộ sản phẩm kẹp nối các loại dây mạng, dây điện thoại, giúp cho việc lắp đặt đường dây dễ dàng hơn, lắp đặt nhanh chóng, tiện lợi, có các loại: khung gắn tủ, khung đấu nối, phiến ngắt, phiến đấu nối...

  645,000 ₫
  In Stock
 • 439,000 ₫ In Stock

  Bộ nối 50 đôi giải pháp đấu nối thoại, bộ sản phẩm kẹp nối các loại dây mạng, dây điện thoại, giúp cho việc lắp đặt đường dây dễ dàng hơn, lắp đặt nhanh chóng, tiện lợi, có các loại: khung gắn tủ, khung đấu nối, phiến ngắt, phiến đấu nối...

  439,000 ₫
  In Stock
 • 857,000 ₫ In Stock

  Bộ nối 100 đôi giải pháp đấu nối thoại, bộ sản phẩm kẹp nối các loại dây mạng, dây điện thoại, giúp cho việc lắp đặt đường dây dễ dàng hơn, lắp đặt nhanh chóng, tiện lợi, có các loại: khung gắn tủ, khung đấu nối, phiến ngắt, phiến đấu nối...

  857,000 ₫
  In Stock
 • 0 ₫ In Stock

  Cáp mạng UTP Cat 5e giải pháp cáp cấu trúc Actassi, cung cấp thiết bị cáp mạng tốt nhất cho bạn, dây được bọc nhiều lớp bảo đảm việc truyền tải, an toàn khi va đập, đầu nối tiếp xúc tốt, sản phẩm uy tín được nhiều khách hàng ưu chuộng.

  0 ₫
  In Stock
 • 0 ₫ In Stock

  Cáp mạng UTP Cat 6 giải pháp cáp cấu trúc Actassi, cung cấp thiết bị cáp mạng tốt nhất cho bạn, dây được bọc nhiều lớp bảo đảm việc truyền tải, an toàn khi va đập, đầu nối tiếp xúc tốt, sản phẩm uy tín được nhiều khách hàng ưu chuộng.

  0 ₫
  In Stock
 • 135,000 ₫ In Stock

  Ổ cắm mạng Keystone Cat 6 giải pháp cáp cấu trúc Digilink Cat6, cung cấp thiết bị cáp mạng tốt nhất cho bạn, dây được bọc nhiều lớp bảo đảm việc truyền tải, an toàn khi va đập, đầu nối tiếp xúc tốt, sản phẩm uy tín được nhiều khách hàng ưu chuộng.

  135,000 ₫
  In Stock
 • 7,458,000 ₫ In Stock

  Thanh đấu nối cáp Cat 6 giải pháp cáp cấu trúc Digilink Cat6, cung cấp thiết bị cáp mạng tốt nhất cho bạn, dây được bọc nhiều lớp bảo đảm việc truyền tải, an toàn khi va đập, đầu nối tiếp xúc tốt, sản phẩm uy tín được nhiều khách hàng ưu chuộng.

  7,458,000 ₫
  In Stock
 • 4,069,000 ₫ In Stock

  Thanh đấu nối cáp Cat 6 giải pháp cáp cấu trúc Digilink Cat6, cung cấp thiết bị cáp mạng tốt nhất cho bạn, dây được bọc nhiều lớp bảo đảm việc truyền tải, an toàn khi va đập, đầu nối tiếp xúc tốt, sản phẩm uy tín được nhiều khách hàng ưu chuộng.

  4,069,000 ₫
  In Stock
 • 168,000 ₫ In Stock

  Cáp nhảy Cat 6 giải pháp cáp cấu trúc Digilink Cat6, cung cấp thiết bị cáp mạng tốt nhất cho bạn, dây được bọc nhiều lớp bảo đảm việc truyền tải, an toàn khi va đập, đầu nối tiếp xúc tốt, sản phẩm uy tín được nhiều khách hàng ưu chuộng.

  168,000 ₫
  In Stock
 • 133,000 ₫ In Stock

  Cáp nhảy Cat 6 giải pháp cáp cấu trúc Digilink Cat6, cung cấp thiết bị cáp mạng tốt nhất cho bạn, dây được bọc nhiều lớp bảo đảm việc truyền tải, an toàn khi va đập, đầu nối tiếp xúc tốt, sản phẩm uy tín được nhiều khách hàng ưu chuộng.

  133,000 ₫
  In Stock
 • 114,000 ₫ In Stock

  Cáp nhảy Cat 6 giải pháp cáp cấu trúc Digilink Cat6, cung cấp thiết bị cáp mạng tốt nhất cho bạn, dây được bọc nhiều lớp bảo đảm việc truyền tải, an toàn khi va đập, đầu nối tiếp xúc tốt, sản phẩm uy tín được nhiều khách hàng ưu chuộng.

  114,000 ₫
  In Stock
 • 78,000 ₫ In Stock

  Cáp nhảy Cat 6 giải pháp cáp cấu trúc Digilink Cat6, cung cấp thiết bị cáp mạng tốt nhất cho bạn, dây được bọc nhiều lớp bảo đảm việc truyền tải, an toàn khi va đập, đầu nối tiếp xúc tốt, sản phẩm uy tín được nhiều khách hàng ưu chuộng.

  78,000 ₫
  In Stock
 • 0 ₫ In Stock

  Cáp mạng UTP Cat 6 giải pháp cáp cấu trúc Digilink Cat6, cung cấp thiết bị cáp mạng tốt nhất cho bạn, dây được bọc nhiều lớp bảo đảm việc truyền tải, an toàn khi va đập, đầu nối tiếp xúc tốt, sản phẩm uy tín được nhiều khách hàng ưu chuộng.

  0 ₫
  In Stock
 • 0 ₫ In Stock

  Cáp mạng UTP Cat 6 giải pháp cáp cấu trúc Digilink Cat6, cung cấp thiết bị cáp mạng tốt nhất cho bạn, dây được bọc nhiều lớp bảo đảm việc truyền tải, an toàn khi va đập, đầu nối tiếp xúc tốt, sản phẩm uy tín được nhiều khách hàng ưu chuộng.

  0 ₫
  In Stock
 • 95,000 ₫ In Stock

  Ổ cắm điện thoại giải pháp cáp cấu trúc Digilink Cat5e, cung cấp thiết bị cáp mạng các loại: dây mạng, cáp nhảy, thanh đầu nối, ổ cắm dữ mạng...là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất.

  95,000 ₫
  In Stock
 • 91,000 ₫ In Stock

  Ổ cắm dữ mạng Cat 5e giải pháp cáp cấu trúc Digilink Cat5e, cung cấp thiết bị cáp mạng các loại: dây mạng, cáp nhảy, thanh đầu nối, ổ cắm dữ mạng...là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất.

  91,000 ₫
  In Stock
 • 2,374,000 ₫ In Stock

  Thanh đấu nối cáp Cat 5e giải pháp cáp cấu trúc Digilink Cat5e, cung cấp thiết bị cáp mạng các loại: dây mạng, cáp nhảy, thanh đầu nối, ổ cắm dữ mạng...là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất.

  2,374,000 ₫
  In Stock
 • 144,000 ₫ In Stock

  Cáp nhảy, Cat 5e giải Pháp cáp cấu trúc Digilink Cat5e, cung cấp thiết bị cáp mạng các loại: dây mạng, cáp nhảy, thanh đầu nối, ổ cắm dữ mạng...là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất.

  144,000 ₫
  In Stock
 • 114,000 ₫ In Stock

  Cáp nhảy, Cat 5e giải Pháp cáp cấu trúc Digilink Cat5e, cung cấp thiết bị cáp mạng các loại: dây mạng, cáp nhảy, thanh đầu nối, ổ cắm dữ mạng...là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất.

  114,000 ₫
  In Stock
 • 85,000 ₫ In Stock

  Cáp nhảy, Cat 5e giải Pháp cáp cấu trúc Digilink Cat5e, cung cấp thiết bị cáp mạng các loại: dây mạng, cáp nhảy, thanh đầu nối, ổ cắm dữ mạng...là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất.

  85,000 ₫
  In Stock
 • 60,000 ₫ In Stock

  Cáp nhảy, Cat 5e giải Pháp cáp cấu trúc Digilink Cat5e, cung cấp thiết bị cáp mạng các loại: dây mạng, cáp nhảy, thanh đầu nối, ổ cắm dữ mạng...là nhà phân phối chính thức của Schneider, chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất.

  60,000 ₫
  In Stock
Showing 1 - 25 of 27 items