Biến tần ATV320
Biến tần ATV320 ra dòng Compact , Book: - Dòng Compact có dải công suất từ 0.18-4KW gồm cả loại 1 pha và 3 pha. - Dòng Book công suất mở rộng từ 0.18-15kW. - Cả Compact và Book đều có đặc điểm : Ngõ vào (3 cổng Analog + 6 digital), ngõ ra (1 Ngõ ra Analog + 1 Digital + 2 relay) - Khả năng quá tải khi điều khiển vòng hở lên đến 200% momen đị...
Biến tần ATV320 ra dòng Compact , Book: - Dòng Compact có dải công suất từ 0.18-4KW gồm cả loại 1 pha và 3 pha. - Dòng Book công suất mở rộng từ 0.18-15kW. - Cả Compact và Book đều có đặc điểm : Ngõ vào (3 cổng Analog + 6 digital), ngõ ra (1 Ngõ ra Analog + 1 Digital + 2 relay) - Khả năng quá tải khi điều khiển vòng hở lên đến 200% momen định mức.
Thêm

Biến tần ATV320 Có 47 sản phẩm

mỗi trang
Showing 1 - 25 of 47 items
 • 26,510,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Có thiết kế dạng cuốn sách (mỏng). Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học,...

  26,510,000 ₫
  In Stock
 • 22,220,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Có thiết kế dạng cuốn sách (mỏng). Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học,...

  22,220,000 ₫
  In Stock
 • 16,940,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Có thiết kế dạng cuốn sách (mỏng). Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học,...

  16,940,000 ₫
  In Stock
 • 14,080,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học, máy chế biến vật liệu,...

  14,080,000 ₫
  In Stock
 • 11,990,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Có thiết kế dạng cuốn sách (mỏng). Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học,...

  11,990,000 ₫
  In Stock
 • 10,670,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Có thiết kế dạng cuốn sách (mỏng). Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học,...

  10,670,000 ₫
  In Stock
 • 9,680,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Có thiết kế dạng cuốn sách (mỏng). Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học,...

  9,680,000 ₫
  In Stock
 • 8,800,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Có thiết kế dạng cuốn sách (mỏng). Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học,...

  8,800,000 ₫
  In Stock
 • 8,470,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Có thiết kế dạng cuốn sách (mỏng). Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học,...

  8,470,000 ₫
  In Stock
 • 8,140,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Có thiết kế dạng cuốn sách (mỏng). Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học,...

  8,140,000 ₫
  In Stock
 • 7,920,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Có thiết kế dạng cuốn sách (mỏng). Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học,...

  7,920,000 ₫
  In Stock
 • 7,700,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Có thiết kế dạng cuốn sách (mỏng). Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học,...

  7,700,000 ₫
  In Stock
 • 10,670,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Có thiết kế dạng cuốn sách (mỏng). Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học,...

  10,670,000 ₫
  In Stock
 • 9,790,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Có thiết kế dạng cuốn sách (mỏng). Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học,...

  9,790,000 ₫
  In Stock
 • 9,240,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Có thiết kế dạng cuốn sách (mỏng). Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học,...

  9,240,000 ₫
  In Stock
 • 8,250,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Có thiết kế dạng cuốn sách (mỏng). Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học,...

  8,250,000 ₫
  In Stock
 • 7,480,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Có thiết kế dạng cuốn sách (mỏng). Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học,...

  7,480,000 ₫
  In Stock
 • 7,150,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Có thiết kế dạng cuốn sách (mỏng). Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học,...

  7,150,000 ₫
  In Stock
 • 6,820,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Có thiết kế dạng cuốn sách (mỏng). Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học,...

  6,820,000 ₫
  In Stock
 • 11,440,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học, máy chế biến vật liệu,...

  11,440,000 ₫
  In Stock
 • 10,010,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học, máy chế biến vật liệu,...

  10,010,000 ₫
  In Stock
 • 9,020,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học, máy chế biến vật liệu,...

  9,020,000 ₫
  In Stock
 • 8,250,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học, máy chế biến vật liệu,...

  8,250,000 ₫
  In Stock
 • 8,030,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học, máy chế biến vật liệu,...

  8,030,000 ₫
  In Stock
 • 7,810,000 ₫ In Stock

  Là phiên bản nâng cấp và thay thế cho ATV312 với nhiều tính năng được bổ sung. Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn IP20. Tích hợp chức năng ATV logic lập trình như 1 PLC. Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy: vận chuyển vật liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học, máy chế biến vật liệu,...

  7,810,000 ₫
  In Stock
Showing 1 - 25 of 47 items