Cable Reels

Bộ ổ cắm kéo dây đa năng. Dễ dàng mang vác và thao tác. Có đèn led hiển thị nguồn điện ON/OFF.

Dây cáp sử dụng chất liệu HO7 RNF cao cấp. An toàn cho mọi công trình

Cable Reels Có 7 sản phẩm

Showing 1 - 7 of 7 items
 • 7,071,900 ₫ In Stock

  Cable Reels  Mã hàng: IMT33158 - Ổ cắm kéo dài 40 mét tiết diện 1.5mm IMT33158 Schneider   Tiết diện: 1.5mm  Màu sắc: Xanh Ổ cắm kéo dài Thorsman thiết kế hiện đại, dễ dàng mang vác và thao tác. Đèn led hiển thị nguồn điện ON/OFF an toàn với chức năng bảo vệ quá tải.

  7,071,900 ₫
  In Stock
 • 6,919,000 ₫ In Stock

  Cable Reels  Mã hàng: IMT33148 - Ổ cắm kéo dài 15 mét tiết diện 2.5mm IMT33148 Schneider   Tiết diện: 2.5mm  Màu sắc: Xanh Ổ cắm kéo dài Thorsman thiết kế hiện đại, dễ dàng mang vác và thao tác. Đèn led hiển thị nguồn điện ON/OFF an toàn với chức năng bảo vệ quá tải.

  6,919,000 ₫
  In Stock
 • 5,744,200 ₫ In Stock

  Cable Reels  Mã hàng: IMT33147 - Ổ cắm kéo dài 25 mét tiết diện 1.5mm IMT33147 Schneider   Tiết diện: 1.5mm  Màu sắc: Xanh Ổ cắm kéo dài Thorsman thiết kế hiện đại, dễ dàng mang vác và thao tác. Đèn led hiển thị nguồn điện ON/OFF an toàn với chức năng bảo vệ quá tải.

  5,744,200 ₫
  In Stock
 • 3,029,400 ₫ In Stock

  Cable Reels  Mã hàng: IMT33140 - Ổ cắm kéo dài 20 mét tiết diện 1.5mm IMT33140 Schneider   Tiết diện: 1.5mm  Màu sắc: Xanh Ổ cắm kéo dài Thorsman thiết kế hiện đại, dễ dàng mang vác và thao tác. Đèn led hiển thị nguồn điện ON/OFF an toàn với chức năng bảo vệ quá tải.

  3,029,400 ₫
  In Stock
 • 2,415,600 ₫ In Stock

  Cable Reels  Mã hàng: IMT33137 - Ổ cắm kéo dài 15 mét tiết diện 1.5mm IMT33137 Schneider   Tiết diện: 1.5mm  Màu sắc: Xanh Ổ cắm kéo dài Thorsman thiết kế hiện đại, dễ dàng mang vác và thao tác. Đèn led hiển thị nguồn điện ON/OFF an toàn với chức năng bảo vệ quá tải.

  2,415,600 ₫
  In Stock
 • 2,591,600 ₫ In Stock

  Cable Reels  Mã hàng: IMT33136 - Ổ cắm kéo dài 15 mét tiết diện 1.5mm IMT33136 Schneider   Tiết diện: 1.5mm  Màu sắc: Xanh Ổ cắm kéo dài Thorsman thiết kế hiện đại, dễ dàng mang vác và thao tác. Đèn led hiển thị nguồn điện ON/OFF an toàn với chức năng bảo vệ quá tải.

  2,591,600 ₫
  In Stock
 • 2,138,400 ₫ In Stock

  Cable Reels  Mã hàng: IMT33135   - Ổ cắm kéo dài 15 mét tiết diện 1mm IMT33135 Schneider   Tiết diện: 1mm  Màu sắc: Xanh Ổ cắm kéo dài Thorsman thiết kế hiện đại, dễ dàng mang vác và thao tác. Đèn led hiển thị nguồn điện ON/OFF an toàn với chức năng bảo vệ quá tải.

  2,138,400 ₫
  In Stock
Showing 1 - 7 of 7 items