Acti 9 - RCCB & RCBO
Cầu dao chống dòng rò (RCCB): phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008, cách ly, đóng cắt, chống dòng rò. Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò (RCBO): bảo vệ quá tải và chống dòng rò, phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

Acti 9 - RCCB & RCBO Có 42 sản phẩm

mỗi trang
Showing 1 - 25 of 42 items
Showing 1 - 25 of 42 items