Easypact EZCV250 ELCB
Easypact EZCV250 ELCB: MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò, phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2, JIS C 8201, NEMA AB1, khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V: 25, 36kA, bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ

Easypact EZCV250 ELCB Có 40 sản phẩm

mỗi trang
Showing 1 - 25 of 40 items
 • 18,354,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 4P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  18,354,000 ₫
  In Stock
 • 18,354,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 4P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  18,354,000 ₫
  In Stock
 • 18,354,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 4P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  18,354,000 ₫
  In Stock
 • 18,354,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 4P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  18,354,000 ₫
  In Stock
 • 14,113,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 4P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  14,113,000 ₫
  In Stock
 • 14,113,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 4P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  14,113,000 ₫
  In Stock
 • 12,546,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 4P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  12,546,000 ₫
  In Stock
 • 10,782,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 4P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  10,782,000 ₫
  In Stock
 • 10,782,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 4P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  10,782,000 ₫
  In Stock
 • 10,782,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 4P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  10,782,000 ₫
  In Stock
 • 14,732,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 3P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  14,732,000 ₫
  In Stock
 • 14,732,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 3P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  14,732,000 ₫
  In Stock
 • 14,732,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 3P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  14,732,000 ₫
  In Stock
 • 14,732,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 3P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  14,732,000 ₫
  In Stock
 • 11,919,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 3P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  11,919,000 ₫
  In Stock
 • 11,919,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 3P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  11,919,000 ₫
  In Stock
 • 10,037,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 3P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  10,037,000 ₫
  In Stock
 • 8,625,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 3P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  8,625,000 ₫
  In Stock
 • 8,625,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 3P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  8,625,000 ₫
  In Stock
 • 8,625,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại H, 3P, 36kA, 415V chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại thiết bị điện của Schneider, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng: cầu dao an toàn MCB, Acti 9, EasyPact, cầu dao chống dòng rò ...đảm bảo chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

  8,625,000 ₫
  In Stock
 • 16,536,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại N, 4P, 25kA, 415V MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò, dòng rò có thể điều chỉnh được: 0.1/0.3/0.5/1A, khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V: 25, 36kA.

  16,536,000 ₫
  In Stock
 • 16,536,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại N, 4P, 25kA, 415V MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò, dòng rò có thể điều chỉnh được: 0.1/0.3/0.5/1A, khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V: 25, 36kA.

  16,536,000 ₫
  In Stock
 • 16,536,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại N, 4P, 25kA, 415V MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò, dòng rò có thể điều chỉnh được: 0.1/0.3/0.5/1A, khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V: 25, 36kA.

  16,536,000 ₫
  In Stock
 • 15,142,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại N, 4P, 25kA, 415V MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò, dòng rò có thể điều chỉnh được: 0.1/0.3/0.5/1A, khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V: 25, 36kA.

  15,142,000 ₫
  In Stock
 • 13,056,000 ₫ In Stock

  EasyPact EZCV250 loại N, 4P, 25kA, 415V MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò, dòng rò có thể điều chỉnh được: 0.1/0.3/0.5/1A, khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V: 25, 36kA.

  13,056,000 ₫
  In Stock
Showing 1 - 25 of 40 items