Giới thiệu

New Products

TIME SWITCH - IH/IHP, IC - ARGUS CDM
TIME SWITCH - IH/IHP, IC - ARGUS CDM: Công tắc cảm biến ánh sáng đóng tiếp điểm khi độ sáng giảm và xuống thấp hơn ngưỡng chọn. Và mở tiếp điểm khi độ sáng tăng và vượt qua ngưỡng chọn.

TIME SWITCH - IH/IHP, IC - ARGUS CDM There are 20 products.

per page
Showing 1 - 12 of 20 items
Showing 1 - 12 of 20 items