Compact NS 630A to 3200A hoạt động bằng tay và bằng điện
Compact NS 630A to 3200A: Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 CB hoạt động bằng tay bao gồm bộ đấu dây và trip unit micrologic 2.0 CB hoạt động bằng điện bao gồm: bộ đấu dây cáp, micrologic 2.0, cơ cấu motorise (220/240 VAC), cuộn đóng XF (220/240 VAC), cuộn cắt MX (220/240 VAC) Các phụ kiện cần phải đặt hàng (tuỳ chọn)

Compact NS 630A to 3200A hoạt động bằng tay và bằng điện Có 56 sản phẩm

mỗi trang
Showing 1 - 25 of 56 items
Showing 1 - 25 of 56 items