Compact NSX plug-in/ drawout loại B/F/N/H
Compact NSX plug-in/ drawout loại B/F/N/H: Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2, có nhiều loại trip unit: MA (bảo vệ từ), TMD (từ nhiệt) và Micrologic 1, 2, 5/6 A hoặc E cho dãy sản phẩm từ 100A đến 630A

Compact NSX plug-in/ drawout loại B/F/N/H Có 16 sản phẩm

Showing 1 - 16 of 16 items
Showing 1 - 16 of 16 items