ATS Compact NS and Compact NSX
Bộ tự động chuyển đổi nguồn gồm có: 2 CB 3P hoặc 4P đóng cắt bằng điện, 2 cơ cấu motor gắn vào CB, 2 cuộn dây cắt, Tiếp điểm phụ, tiếp điểm báo động, Khoá liên động cơ khí, Khoá liên động điện (IVE) (tuỳ chọn đối với, Compact NS 630 đến 1600), Bộ điều khiển tự động (tuỳ chọn)

ATS Compact NS and Compact NSX Có 45 sản phẩm

mỗi trang
Showing 1 - 25 of 45 items
Showing 1 - 25 of 45 items