Sản phẩm bán chạy

Nhà sản xuất

Search  "biến tần Schneider" 269 results have been found.

mỗi trang
Showing 1 - 25 of 269 items
 • 6,976,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV 12 biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác, dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW, nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz, ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói...

  6,976,000 ₫
  In Stock
 • 7,610,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV 12 biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác, dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW, nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz, ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói...

  7,610,000 ₫
  In Stock
 • 11,746,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV 12 biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác, dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW, nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz, ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói...

  11,746,000 ₫
  In Stock
 • 5,113,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV 12 biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác, dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW, nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz, ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói...

  5,113,000 ₫
  In Stock
 • 5,185,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV 12 biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác, dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW, nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz, ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói...

  5,185,000 ₫
  In Stock
 • 5,624,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV 12 biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác, dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW, nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz, ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói...

  5,624,000 ₫
  In Stock
 • 5,963,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV 12 biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác, dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW, nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz, ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói...

  5,963,000 ₫
  In Stock
 • 7,875,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV 12 biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác, dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW, nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz, ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói...

  7,875,000 ₫
  In Stock
 • 9,194,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV 12 biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác, dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW, nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz, ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói...

  9,194,000 ₫
  In Stock
 • 5,226,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV 12 biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác, dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW, nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz, ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói...

  5,226,000 ₫
  In Stock
 • 5,758,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV 12 biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác, dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW, nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz, ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói...

  5,758,000 ₫
  In Stock
 • 6,446,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV 12 biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác, dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW, nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz, ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói...

  6,446,000 ₫
  In Stock
 • 8,674,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV 12 biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác, dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW, nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz, ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói...

  8,674,000 ₫
  In Stock
 • 10,927,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV 12 biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác, dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW, nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz, ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói...

  10,927,000 ₫
  In Stock
 • 12,166,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV 12 biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác, dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW, nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz, ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói...

  12,166,000 ₫
  In Stock
 • 12,977,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV 12 biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác, dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW, nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz, ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói...

  12,977,000 ₫
  In Stock
 • 6,575,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV303 dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW, nguồn điện áp: 380-460Vac, 50/ 60Hz, dãy tần số ngõ ra từ 0.5 - 400Hz, ngõ ra logic LO1: có thể cài chức năng gọi bơm tăng cường, ứng dụng : Quạt, Bơm, băng tải, máy đóng gói....

  6,575,000 ₫
  In Stock
 • 7,649,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV303 dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW, nguồn điện áp: 380-460Vac, 50/ 60Hz, dãy tần số ngõ ra từ 0.5 - 400Hz, ngõ ra logic LO1: có thể cài chức năng gọi bơm tăng cường, ứng dụng : Quạt, Bơm, băng tải, máy đóng gói....

  7,649,000 ₫
  In Stock
 • 8,109,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV303 dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW, nguồn điện áp: 380-460Vac, 50/ 60Hz, dãy tần số ngõ ra từ 0.5 - 400Hz, ngõ ra logic LO1: có thể cài chức năng gọi bơm tăng cường, ứng dụng : Quạt, Bơm, băng tải, máy đóng gói....

  8,109,000 ₫
  In Stock
 • 9,458,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV303 dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW, nguồn điện áp: 380-460Vac, 50/ 60Hz, dãy tần số ngõ ra từ 0.5 - 400Hz, ngõ ra logic LO1: có thể cài chức năng gọi bơm tăng cường, ứng dụng : Quạt, Bơm, băng tải, máy đóng gói....

  9,458,000 ₫
  In Stock
 • 10,313,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV303 dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW, nguồn điện áp: 380-460Vac, 50/ 60Hz, dãy tần số ngõ ra từ 0.5 - 400Hz, ngõ ra logic LO1: có thể cài chức năng gọi bơm tăng cường, ứng dụng : Quạt, Bơm, băng tải, máy đóng gói....

  10,313,000 ₫
  In Stock
 • 11,860,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV303 dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW, nguồn điện áp: 380-460Vac, 50/ 60Hz, dãy tần số ngõ ra từ 0.5 - 400Hz, ngõ ra logic LO1: có thể cài chức năng gọi bơm tăng cường, ứng dụng : Quạt, Bơm, băng tải, máy đóng gói....

  11,860,000 ₫
  In Stock
 • 14,410,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV303 dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW, nguồn điện áp: 380-460Vac, 50/ 60Hz, dãy tần số ngõ ra từ 0.5 - 400Hz, ngõ ra logic LO1: có thể cài chức năng gọi bơm tăng cường, ứng dụng : Quạt, Bơm, băng tải, máy đóng gói....

  14,410,000 ₫
  In Stock
 • 18,533,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV303 dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW, nguồn điện áp: 380-460Vac, 50/ 60Hz, dãy tần số ngõ ra từ 0.5 - 400Hz, ngõ ra logic LO1: có thể cài chức năng gọi bơm tăng cường, ứng dụng : Quạt, Bơm, băng tải, máy đóng gói....

  18,533,000 ₫
  In Stock
 • 24,388,000 ₫ In Stock

  Biến tần ATV303 dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW, nguồn điện áp: 380-460Vac, 50/ 60Hz, dãy tần số ngõ ra từ 0.5 - 400Hz, ngõ ra logic LO1: có thể cài chức năng gọi bơm tăng cường, ứng dụng : Quạt, Bơm, băng tải, máy đóng gói....

  24,388,000 ₫
  In Stock
Showing 1 - 25 of 269 items